Okategoriserade

Därför är intresset för UFC stort i Sverige

Intresset för UFC, MMA och annan kampsport växer så att det knakar i Sverige. En av de främsta orsakerna till det är att acceptansen bland landets medborgare har ökat, men också nyfikenheten. Många lyssnar på diverse podcasts, exempelvis Joe Rogan, och har därigenom lärt sig att det finns mängder av fördelar med att utöva kampsport. Men även intresset för vadslagning på sport har bidragit till det tilltagande intresset samt ökad medial uppmärksamhet. Det kombinerade intresset som många har för kampsport och betting har medfört att spelutbudet förbättras.

I dag erbjuder nästan alla spelbolag UFC-Betting-odds till sina kunder, och antalet marknader ökar hela tiden. Men har vadslagningen gynnat intresset för kampsport i allmänhet, och UFC i synnerhet, och medfört att intresset blivit så stort i Sverige? Och vilka gynnas av den ökade publiciteten?

Vadslagning drar ny publik till kampsporten

Något som de flesta som har ett intresse för vadslagning kan skriva under på är att ett spel kan göra den svalaste av matcher mer intressant. Må det vara en trist måndags match i spanska La Liga, eller det första kortet under UFC galan.

Alla som läser här på Fightermag.se vet att UFC event i regel anordnas sent på nätterna svensk tid. Därmed har de varit perfekta marknader för spelbolagen, som i viss mån saknar intressanta spelobjekt under dessa tider. Visserligen finns det gott om fotboll och andra sporter i USA samt de resterande länderna på de amerikanske kontinenterna. Men det adrenalin som UFC och MMA medför är svårt att få via andra sporter. Det har medfört att allt fler betting intresserade fått upp ögonen för kampsportens charm. Genom vadslagning har publik tillströmningen till UFC i Sverige delvis ökat. Somliga av de som börjat intressera sig för UFC via vadslagning, har själva börjat utöva idrotten, och därmed har kampsporten in fått fler utövare.

Ökat intresse för vadslagning medför fler marknader

I takt med att intresset för UFC har ökat i Sverige har spelbolagen med stor sannolikhet noterat ett högre intresse från sina kunder. Det har föranlett att antalet olika utfall som kunderna kan spela på har utökats. Initialt erbjöd spelbolagen endast spel på matchvinnare. Men med tiden har andra alternativ tillkommit, exempelvis segermetod och vinnare av rond x.

Genom att spelbolagen utökat sitt utbud kan du som är en inbiten anhängare till sporten UFC hitta bra spel. Genom din kunskap om diverse utövares styrkor och svagheter kan du hitta odds som ger dig ett övertag gentemot spelbolagen.

De gynnas av spel på UFC och kampsport

Till följd av att spelbolagen har fått en ny marknad att erbjuda sina kunder, har de givetvis gynnats. Hade de inte kunnat tjäna pengar på sporten hade de troligen inte erbjudit den. Samtidigt sporten i Sverige gynnats, då det ökande intresset hos den breda massan gett en högre acceptans och gynnat utövarna. Därutöver har de spelintresserade fått nya roliga marknader att spela på.

Men de kanske största vinnarna på det ökade intresset från spelbolagen och spelintresserade för UFC är de professionella utövarna. Den nytillkomna publiken kan medföra bättre sponsoravtal, och främja möjligheten att utveckla den professionella sidan av sporten ytterligare.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer