Nyhet

Ökat stöd till idrotten 2017

Integration skapas genom möten, gemensamma intressen och mål. Det är genom att samlas kring det som man har gemensamt med andra vänskapsband knyts och förståelse skapas. I Sverige har länge folkrörelserna spelat en stor roll för att skapa dessa mötesplatser.

För idrotten kan man säga att det bokstavligt talat är i rörelsen möten skapas. Vi som är engagerade i någon idrottsförening vet själva hur viktig den kan vara. För många är vännerna i klubben en stabil punkt, där man kan stressa av eller ventilera när verkligheten tränger sig på för mycket. I budgeten för 2017 klubbades det igenom ökat stöd för integrationsprojekt inom idrotten. Kanske är det inte tillräckligt för att helt uppfylla ambitionen om att idrott ska vara för alla. Men i vart fall är det ett erkännande till de ideellt engagerade runt om i landet. Arbetet man lägger ner spelar roll.

– Idrottsrörelsen erbjuder en fantastisk plattform för integration av nyanlända, men också aktiviteter för asylsökande. Idrottsrörelsen har hittills tagit ett stort ansvar och är beredda att fortsätta göra det. Jag är glad för detta och den möjlighet det ger idrotten att utveckla verksamheten, rekrytera nya aktiva och ledare,

– Folkhälso-och-idrottsminister Gabriel Wikström

Svensk idrott är främst organiserad efter en ideell föreningsmodell, i Riksidrottsförbundet finns krav på demokratisk värdegrund och inkluderande. Kort sagt det man brukar säga ett samhälle borde sträva efter. Att politiken erkänner att det är i folkrörelserna nyckeln till integrationen finns måste vi som engagerade i idrottsrörelsen ta fasta på. Det ger viktigt självförtroende i debatter både lokalt och på nationell nivå. Exempel på där idrottsklubbarna blivit viktiga trygga språngbrädor ut i det nya hemlandet saknas inte.

Lägg pengarna där de gör nytta

Ett problem med ”åtgärder” för integration eller brytande av utanförskap är att det lätt får ett ovanifrånperspektiv där projektpengar sätts in i punktinsatser utan verklig anknytning i lokalsamhällena. Snabba fixar mest för att döva samveten blir sällan långvariga eller effektiva i det långa loppet. Att mer pengar går att söka för de etablerade föreningarna som på sikt kan fortsätta vara en mötesplats för människor oavsett hur länge man bott i landet är positivt.

Känner du att du vill engagera sig i integration och för sammanhållningen i samhället? Se till att undersöka om din förening kan få ta del av det utökade stödet. Pengarna som delas ut borde hamna där de bäst behövs, vilket både politiker och vi vanliga dödliga verkar vara överens om är hos föreningarna. Under februari ska ansökningar skickas in så dröj inte för länge!

(För att undersöka hur du i din kommun söker idrottsstöd kontakta ditt distrikts idrottskonsulent. Hittas på http://www.sisuidrottsutbildarna.se/OmSISUIdrottsutbildarna/Idrottensorganisation/ )

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer