Artikel

Vad är coaching egentligen – del 2: Är det du som coach eller fightern som ska gå matchen?

En fråga man kan ställa sig är om inte fysik, teknik, taktik och mentala förberedelser ska vara ”klara” i tid innan matchen? Om så är fallet – hur viktig är egentligen coachen alldeles innan, under och efter matchen? En retorisk fråga är hur mycket ”nytt” en fighter kan lära sig eller ta in alldeles innan …

En retorisk fråga är hur mycket ”nytt” en fighter kan lära sig eller ta in alldeles innan match? De flesta kan inte ta in nya instruktioner, och även om de skulle kunna göra det och tränaren tycker att de måste lära sig något nytt alldeles innan det är dags att gå in och prestera – vad säger det om förberedelserna? Att förberedelserna inte varit tillräckliga eller att fightern släpps upp i match för tidigt? Oavsett orsak så kommer en fighter inte bli bättre varken fysiskt, tekniskt eller taktiskt genom nya instruktioner alldeles innan det är dags.

En annan fråga jag ställt mig när jag sett tränare ge instruktioner alldeles inför match, eller gapa och skrika ut instruktioner, eller skälla ut en fighter under match eller i rondpausen är: vad är anledningen till detta beteende? Anledningen till denna fundering är att jag sällan eller aldrig sett att de hjälpt en fighter att prestera bättre. Delvis för att fightern är så bra de är tekniskt och fysiskt dagen för fighten, och delvis för att oavsett vad en frustrerad coach vrålar har det sällan eller aldrig hjälpt en fighter att bli bättre just då. I vissa fall snarare tvärtom. Ju mer coachen skällt, desto sämre har fightern presterat. Det kan vara så att det är coachens egen frustration som denne ger uttryck för när de vrålar nya instruktioner eller skäller ut en fighter, mer än något annat. Vad tror du?

Vad fyller coachen för funktion inför och under match kan man då undra. Säger jag att man som coach aldrig ska prata med en fighter innan, under eller efter match? Nej, det är inte det jag menar. Vad jag menar är att det gäller att ha klart för sig vad man har för syfte med det man säger eller gör. Inte bara låta ens instinkter ta över och så blir det som det blir. Helt enkelt för att det är en annan sak att instruera och lära ut på träning än att hjälpa en fighter att få fram sitt bästa under den press en tävling eller ett mästerskap skapar.

Vad säger forskarna om skillnaden mellan att vara tränare och coach, eller snarare vad som utmärker effektiv coaching? Cote and Gilbert’s (2009) har föreslagit en definition av vad effektiv coaching är och vilka kunskaper som krävs för att kunna bli en effektiv coach:

En konstant tillämpning av professionell inter-personlig och intra-personlig kunskap för att förbättra idrottares kompetens, självförtroende, tillhörighet och karaktär i det sammanhang coachingen sker.

 

Vissa av begreppen i definitionen kan behöva förklaras:
Intra-personliga färdigheter är det som ”händer” i våra egna huvuden. De handlar om de mentala eller psykologiska färdigheter som jag beskriver mer i artiklarna om mental tuffhet. Som coach behöver du en god kunskap om de psykologiska färdigheter som hjälper en fighter att få fram det bästa när det gäller. Det innebär självkännedom om dig själv som coach och hur du kan hantera press för att inte ligga dina fighters till last (Svenska Olympiska Kommitténs undersökning efter Australien OS visade att stressade coacher var ett av de största problemen de aktiva påverkats negativt av). Det innebär också att du genom att ha god kunskap om hur du kan jobba med de mentala färdigheterna bättre kan hjälpa dina fighters att prestera när det gäller. Eftersom de mentala processerna måste hanteras för att teknik, taktik och även kondition ska komma till sin rätt. En fighter som är mentalt och fysiskt spänd gasar lätt ut redan i första ronden…

Inter-personliga färdigheter handlar om hur du kommunicerar och coachar de aktiva. Att förstå olika aktiva och hur de fungerar, hur de vill bli behandlade, hur du kommunicerar bäst med var och en, och även hur du förstärker var och ens motivation genom att skapa delaktighet eller en känsla av autonomi, som innebär att de känner att de kan påverka sin egen situation: Vad har du för mål för säsongen? Men också så de känner sig kompetenta: Vad behöver du träna mest på just nu? Och att de känner en tillhörighet till sin klubb eller sitt lag (Deci och Ryan, 2008). Egna val, kompetens och tillhörighet skapar en känsla av ansvar och hjälper dig även att stärka individens självförtroende och karaktär. Hur du som förebild agerar spelar också en stor roll i detta sammanhang.

Styckena ovan förklarar samtidigt varför jag skriver om både mental tuffhetsträning och coaching. De kunskaper som finns inom det idrottspsykologiska området, ”det som händer i huvudet”, behövs för att du som coach ska kunna komma till din rätt, ”vara lugnet mitt i stormen”, och för att du ska kunna hjälpa dina fighters att prestera som bäst när det gäller. För att på bästa sätt använda de kunskaperna behöver du också kunskaper och färdigheter i hur du på bästa sätt kommunicerar med de aktiva. Vad gäller matchcoaching, speciellt hur du kommunicerar alldeles innan, under och efter match gäller det att hitta en väg att få fram det man tränat på när det gäller. Hur välmenande du än är när du ”säger kom igen nu, nu tar du det här, gör så här…” så är det sällan ett bra sätt att få fram det bästa hos en fighter när det gäller.

Alla fungerar lite olika, speciellt inför en prestation och under press. Vissa verkar inte höra något alls innan och under match, de gör helt enkelt det de tränat på och som dom själva tolkat och tänkt sig att matchen ska genomföras. Andra kan ta till sig lite grann och i vissa lägen höra och genomföra en instruktion eller två mitt under en rond. Vad du säger kan spela en stor roll, det kan både stjälpa och hjälpa. Några konkreta exempel visar på ett antal olika strategier och vad de kan leda till i skarpt läge.

– Tappa inte garden! – Vad skapar det för bild? Alla vet givetvis att budskapet är att fightern ska hålla upp garden, frågan är om de hinner tänka detta under press eller om den bild som kommer upp styr handlingen? Vad ser du framför dig när du läser: ”Tappa inte garden!” Alldeles för ofta skapar det bilden av just en ”tappad gard”, ordet inte försvinner… Formulerar du om budskapet till:

– Hitta garden direkt efter varje attack! – Vad skapar det för bild? Förhoppningsvis en bild av en ”tajt gard”, en påminnelse som brukar fungera bättre.

Vad kan du göra för att hjälpa dina fighters att hitta sitt ”rätta” fokus inför match? Ditt svar bör vara beroende på vad du tagit reda på att fightern behöver för stöd eller hjälp med de sista förberedelserna inför, under och efter match. (Något du givetvis tagit reda på genom att ställa en massa frågor till fightern långt innan match…). Här är några exempel som passar i olika lägen utifrån olika behov:

– Vad känner du är din styrka i det du tränat och förberett?
– Snabbheten och tajmingen sitter bra nu.
– Ok härligt, vad mer?
-Jag vet vad jag ska göra, min gameplan är klar och tydlig…
Behov: fightern behöver hjälp att påminna sig själv om sina styrkor och boosta sitt självförtroende.

– Okej, dina tekniker var klockrena på uppvärmningen. Tänk på att tajta till garden direkt efter varje attack och kontring. Du vet att dina styrkor är dina väl tajmade, hårda och snabba tekniker. Du vet hur du ska anfalla med x, y, z när motståndaren står still, och hur du ska försvara dig och kontra med y och z när motståndaren anfaller.
Behov: fightern behöver bli påmind av dig som coach om sina styrkor för att boosta sitt självförtroende samt påminnas om det ni tränat på inför matchen.

– Okej, vad är din gameplan?
– Jag ska…
– Okej bra, vad gör du när motståndaren gör ”si eller så”? Här kan du ställa fler frågor utifrån vad ni kommit överens om för gameplan för att hjälpa fightern ”se” framför sig vad denne planerat att göra.
Behov: att hjälpa fightern att själv påminna sig om vad denne förberett sig på att göra.

– Du vet vad vi tränat på inför den här matchen, att ligga på med jabben för att öppna upp för högern…
Behov: figthern vill bli påmind om vad ni planerat för att få hjälp att fokusera på sin gameplan. Som jag skrev tidigare finns det lägen där du kan säga saker till din fighter, det gäller bara att det är av rätt anledning.

– Andas djupt och titta på mig… (du kan ha sett att din fighter är övertänd eller spänd). Vad ska du göra det första du gör i matchen?
– Jo jag ska gå in och göra x…
– Bra, precis så har vi tränat, vad gör du sen?
Behov: först att få ner spänningen hos din fighter och sen att försöka få denna att steg för steg påminna sig om vad denna har tränat på för att få fokus på uppgiften och inte det som stressat eller skapat övertändning.

– Jag ska ta han, jag ska ta han!!!
I omklädningsrummet sitter din fighter och upprepar detta för sig själv, vad gör du? Först av allt så har era mentala förberedelser inte hjälpt denna fighter att hitta en bra mental strategi att jobba med inför matcher (detta bygger på ett verkligt fall, så jag vet vad som hände efteråt, denna fighter tog helt slut och blev knockad i första ronden). Det innebär att det kan vara svårt att vända denna inställning till något bra så sent som i omklädningsrummet, men ett försök skulle kunna se ut så här:
– Okej hur ska du göra, hur ska du fightas? Vad ska du göra när han gör…?
Behov: att få fightern att fokusera på uppgiften eller processmålen snarare än resultatet.

I första ronden tycker du att det ser ut som din fighter inte vill fightas, vad gör du? Förmodligen är det återigen ett tecken på att ni inte gjort den mentala hemläxan och det kan vara svårt att ändra det mentala tillståndet hos en fighter mitt under match. Är det däremot så att ni jobbat med det mentala och det ändå ser passivt ut kan det finnas några saker som kan fungera som att påminna fightern om några enkla saker:
– Fäst blicken på hennes haka! Lätt och snabb!
Behov: att försöka hitta något i din fighters beteenden som ni tränat på och som ett enkelt ”kommando” kan påminna om, vilket förhoppningsvis kan hjälpa denna att fokusera om. Obs, för att detta ska fungera måste ni ha jobbat mycket med de mentala färdigheterna långt innan match och både du och din fighter måste förstå vad det korta kommandot betyder.

Jag tror att du börjar förstå att antalet exempel på olika behov och olika situationer är hur många som helst. Ett första steg du kan ta är att fundera ut: Hur kan du ta reda på vad dina fighters vill ha och behöver som stöd inför och under match?

 

Skriven av: Po Lindvall
Master Practitioner Coach (EMCC)
EMCC Vice President Research

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer