Artikel

Coaching: Att coacha i match

Fighter Magazine har återigen äran att exklusivt publicera en av Po Lindvalls matnyttiga och populära artiklar om mental träning och coaching. I denna artikel fokuserar Po på hur man som coach kan hjälpa en fighter till framgångar i match. Artikeln återkopplar till den förra artikeln av Po Lindvall som vi publicerat, du hittar den här, …

Parallellt med att jag jobbat med Pelle tog hans coach, här kallad Kalle, kontakt och ville arbeta med att utveckla sitt ledarskap på klubben och som coach vid matcher. Detta är ur utvecklingsperspektiv optimalt eftersom det kan hjälpa coachen och den aktiva att bättre fånga upp coachingbehov vid sidan om det tekniska och fysiska.

Ett ämne som snabbt kom upp från både den aktiva och coachen var en händelse under matchen innan sommaren där Pelle inte fick ut sin fulla potential. Något som givetvis gjorde coachen frustrerad och han försökte allt han kunde för att få samma fart på Pelle som vid SM någon månad tidigare. Detta är givetvis inte något Kalle är ensam om att som coach ha råkat ut för. Däremot vet jag en mängd fall där det som hänt i denna frustration lett till en schism mellan coachen och den aktiva. Något som hindrat relationen att fungera bra och därmed påverkat prestationsförmågan hos den aktiva negativt. I det här fallet pratade Pelle, Kalle och jag snabbt igenom händelsen. Dom fann snabbt ett samförstånd och kom överens om hur de i framtiden skulle jobba och kommunicera i matchsituationen. Detta fördjupade vi senare på så sätt att coachen Kalle skulle fråga Pelle om mer specifika saker som Pelle förberett mentalt. Detta för att Kalle sen ska kunna använda det i sin coaching för att påminna Pelle om det som han själv kommit fram till är viktigt för honom under match.

Både Kalle och Pelle fick även ett par observationsprotokoll att fylla i där de tittade på hur Pelle ’sett ut’ i sin sämsta och sin bästa match (beteendeanalys). Det andra protokollet, ett LedarskapsObservationsProtokoll© kartlägger olika typer av beteenden och ämnen som är vanliga i ett coachingsamtal och ett antal ämnen som bör vara med i ett effektivt coachingsamtal. När vi jämförde dessa två analyser hittade vi en del intressanta samband mellan hur det såg ut på bästa jämfört med sämsta matchen och hur coachingsamtalen genomfördes, samt vilka ämnen som togs upp. Pelle fick också en Tankestilsanalys® att titta på för att se vad han brukar tänka på (mentala strategier) inför match och under match. Det hjälper honom att få insyn i sitt eget tänk och hur det är kopplat till vad han och hans coach pratat om, samt vad det leder till för prestation (som han fått hjälp att se tydligare med hjälp av beteendeanalysen).

Alla dessa instrument har jag utvecklat för att synliggöra för coacher vilken ledarstil de använder och för aktiva att förstå sin tankestil, samt för att hjälpa dessa att kunna reflektera över vad de kan förbättra och utveckla i ledarstil respektive tankestil. Med det gemensamma målet att båda skall nå sin potential. Tränaren i sin roll som coach och den aktiva i sin prestation under match.

En story som jag berättade för både Pelle och Kalle var om två fighters vars tränare i all välvilja varnade sina aktiva för hur hårt deras motståndare slog och att de måste se upp så de inte blev knockade. I båda dessa fall kom dom inte till sin rätt efter denna coaching, där motståndarens styrkor sågs som hot och fokus blev mer på hotet än dessa fighters egna styrkor. Den ena av dessa blev också knockad i sin match mot sin motståndare. Inför returmatchen lyckades han fokusera om, både mentalt och i vad han tränade på och istället var han fokuserad på vad han skulle göra. Resultat? Jo den här gången vann han mot samma motståndare. Framför allt vann han VM-titeln, att gå från knockad till världsmästare kan man nog påstå vara en viss skillnad.

Inför de matcher som Pelle nu skall gå är både han och hans coach Kalle förhoppningsvis bättre förberedda både mentalt och på hur de skall arbeta tillsammans. Inför och under matcherna.

En sak som kan förtydligas i det jag försökt förmedla i styckena ovan är hur viktigt det är att framgångsrik coaching handlar mycket om att coachen inte bara ’tjatar hål i huvudet’ på den aktiva. Något som ca 90-95% av de tränare jag observerat i alla typer av idrotter ofta är mycket bra på. Istället handlar det om att ställa rätt frågor: ”Questions Not Answers. Today’s leaders are addicted to answers. Of much greater value will be the ability to ask the right questions…” (http://www.forbes.com/). Detta gäller inte bara i företagsvärlden där de företag som redan idag ställt om till att cheferna ställer rätt frågor och praktiserar ett coachande ledarskap snarare än att tro att dom har alla svaren, ligger före i både produktivitet och tillväxt. SOK har också funnit att detta gäller inom idrotten. Varför SOK idag utbildar förbundstränare och landslagstränare i alla typer av idrotter i coaching och ett coachande ledarskap. Detta har också Haninge tagit fasta på och i Haninge Coach Academy utbildar jag idag ett antal tränare i olika idrotter i coaching eller coachande ledarskap. Mycket tack vare Klas Sandberg som jag samarbetat med i ett antal år (projektledare i Haninge Coach Academy och landslagstränare för boxningslandslagets damseniorer).

Coaching och coachande ledarskap är ett ämne som jag tänkte fördjupa mig lite i kommande artiklar under rubriken coaching. Ni som läste mina artiklar under vintern och våren såg också hur jag redan då kopplade ihop den aktivas mentala förberedelser med hur coacher kan förhålla sig för att på bästa sätt stödja att den aktiva får ut hela sin potential. Till stöd för dessa skriverier har jag en nästan färdig doktorsavhandling, något som bör hjälpa mig att leverera ett innehåll som har vetenskapligt stöd och därför bör vara relevant för alla coacher som vill utvecklas i sin roll.

 

Skriven av: Po Lindvall Doktorand, fil.mag, ledarskapscoach, mental coach knuten till Svenska MMA förbundet, Svenska Boxningsförbundet och med i Riksidrottsförbundets idrottspsykologiska resursteam. Grundare av Slagskeppet Muay Thai och bl.a. tränare till de flerfaldiga världsmästarna Martin Holm (RIP) och Jörgen Kruth. Graderingar; 6 dan Kick-Boxing, 5 dan Shidokan Shin Kakuto Jutsu Karate och 2 dan Shorinji Ryu Renshinkan Karate.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer