Nyhet

10 things you didn’t know about Sumo

Sumo is Japan’s national sport and has a history spanning over 1,000 years. The rules are simple: the first wrestler to leave the ring or touch the ground with any part of his body except the soles of his feet loses. The match rules may be simple, but sumo is a martial art deeply rooted in tradition and culture and is practised with strict demands on discipline and technique. Ceremonies and rituals are common elements in the lives of sumo wrestlers, who often live under very harsh conditions. Despite its Japanese origins, sumo wrestling has grown in popularity worldwide; today, sumo is practised globally.
We list ten things you might need to know about sumo!

Artikel

10 saker du inte visste om Sumo

Sumo är Japans nationalsport och har en historia som sträcker sig över 1000 år. Reglerna är enkla: den brottare som först lämnar ringen eller nuddar marken med någon del av sin kropp förutom hans fotsulor förlorar. Matchreglerna må vara enkla, men sumo är en kampsport som är djupt förankrad i tradition och kultur och utövas med strikta krav på både disciplin och teknik. Ceremonier och ritualer är vanliga inslag i sumobrottarens liv som ofta lever under mycket hårda förhållanden. Trots sitt japanska ursprung har sumobrottning ökat i popularitet runt om i världen och idag utövas kampsporten globalt. Vi listar 10 saker du kanske borde känna till om sumo!