ArtikelKrönika

Övertändning Del 2: Vinnarskalle är det att bara ge allt… eller krävs det kyla och självkontroll?

För några dagar sedan genomfördes den första större friidrottstävlingen för året i Oslo. Två framträdande svenska landslagsidrottare fick göra sina första riktiga tävlingar på ett antal månader. Resultaten vart inte riktigt vad de förväntade sig, eller hoppades på. Ett antal frågor uppstår. Var det svårt att tända till ordentligt utan publik? Eller var det övertändning efter att inte ha kunnat tävla på så lång tid? Båda alternativen är fullt möjliga. Daniel Ståhl sa efteråt att tekniken inte satt som den skulle, något som kan bero både på brist på tändning eller övertändning.

Vad behöver du göra, hur behöver du förbereda dig för att hitta rätt tändning, rätt inställning, rätt teknik och utförande, när det blir dags att tävla eller prestera på riktigt igen? Följande artikel, baserad på Jörgen Kruths och PO Lindvalls bok ”VM-Resan: Vägen är målet”, handlar just om vikten av beslutsamhet och du hittar några tips om hur du hitta rätt tändning…
Hur ser total beslutsamhet i utförandet av en teknik ut? Om du någon gång såg Martin Holm, som 2015 valdes in i Thaiboxningens Hall of Fame, då har du sett hur det kan se ut. En av Martins trademarks var hans tajming, såväl som hans förmåga att använda hela sin kropp i slag, sparkar och knätekniker. Att ha modet att kontra mitt i motståndarens attack, i precis rätt ögonblick och med hela kroppsvikten bakom tekniken kräver att du är mycket beslutsam.
Hur uppnår du total beslutsamhet i utförandet av en teknik? En del tänker kanske, det gör jag redan! Så du tror att du inte kan förbättra din beslutsamhet? Även de bästa av de bästa ser utrymme för ständiga förbättringar, om du inte gör det, då bör du redan vara bättre än de bästa. Om du inte redan vunnit VM flera gånger, då är du förmodligen inte det! Vilket betyder att du antingen lurar dig själv, eller att du inte har det som behövs, än… Varken vad gäller självinsikt eller färdigheter. 
Forskare har undersökt vad som utmärker de som är mentalt starka, på riktigt. De har funnit flera nyckelfaktorer som kännetecknar de bästa av de bästa. En adaptiv perfektionism är en nyckel. Det betyder att du ständigt söker efter områden du kan förbättra, utan att låta perfektionismen utvecklas till en ohälsosam besatthet. För att utveckla din mentala styrka och en total beslutsamhet behöver du även utveckla alla de områden som tidigare berörts i den här boken. Exempelvis koncentration, självförtroende och din förmåga att hantera press. 
Under många år har jag jobbat med flera landslag och toppidrottare. I ett fall med en fighter, vi kan kalla honom Patrik, som kände sig nervös och spände sig på ett sätt som gjorde honom inaktiv och det var mer ’tur’ om han kom ur det tillståndet. Först frågade jag honom vad han ville göra, hur han ville fightas? Patrik hade inga problem att identifiera vilka tekniker och vilken taktik han ville använda. Jag frågade då hur noga han brukade förbereda dessa mentalt (föreställningsträning) innan träning eller tävling? Svaret var att han inte var helt säker, men han var villig att prova att vara mer noggrann i sina mentala förberedelser och att sen fokusera på att utföra vad han förberett mentalt med mer och större beslutsamhet på nästa träning. Det här stämmer även med vad den flerfaldiga världsmästaren och medförfattaren till denna bok, Jörgen Kruth beskriver: ”Sen föreställde jag mig hur jag utförde tekniker och taktik. Jag föreställde mig också hur jag till exempel kombinerade ett slag med en rundspark, eller lyckades hitta en perfekt tajming i mina kontringssparkar”. Jörgen tillägger ”när jag lyckas att utföra en teknik på sparring, som jag tränat den på mitts, då stärker det mitt självförtroende att utföra den med total beslutsamhet även under match”. Om tekniken inte satt tillräckligt bra, gick Jörgen tillbaka till att föreställa sig hur han ville att tekniken skulle fungera för att sen prova den på träning igen, och igen… Att tävla regelbundet för att träna på allt det som beskrivs ovan under tävlingsförhållanden är givetvis också viktigt för att du skall nå din fulla potential. Men att tävla gång på gång, utan en klar plan för hur du skall utvecklas fysiskt, tekniskt och mentalt betyder vanligen att du slösar bort en massa tid…
Vad av denna fokusering på beslutsamhet kanske du undrar? Helt enkelt för att forskare visat att beslutsamhet är en viktig faktor för de som presterar bäst och en del i det koncept som kallas mental tuffhet, eller på svenska bättre kallat mental styrka. För att ta reda på vad mental tuffhet egentligen är, genomförde min goda vän professor Graham Jones (2002) och hans kollegor en undersökning där olympiska mästare, världsmästare, framgångsrika coacher och idrottspsykologer ingick. Undersökningen syftade som nämnts tidigare till att definiera vad mental tuffhet innebär och vad som utmärker mental tuffhet. Nu dags att förtydliga vad mental styrka betyder mer i detalj. 
Mental tuffhet har beskrivits som en av de mest använda begreppen, men minst förstådda begreppen inom den tillämpade prestationspsykologin. De flesta förslag på en definition av vad mental tuffhet är har byggt mer på individers åsikter än välunderbyggda forskningsresultat. Graham och hans kolleger menar att mental tuffhet innebär att individen har en naturlig eller utvecklad förmåga som hjälper dessa att hantera pressen från träning och tävling bättre än sina motståndare (coping). Mer specifikt betyder mental tuffhet eller mental styrka att du är bättre än dina motståndare på att vara beslutsam, fokuserad, säker och behålla kontrollen på dina tankar och känslor även under press.
De mentalt tuffa har ofta även en stark och orubblig tilltro till att de har förmågan att uppnå sina tävlingsmål. Detta självförtroende visade sig vara en av de viktigaste egenskaperna hos en mentalt tuff eller stark individ enligt både fokusgrupper och alla de intervjuade i studien. Ett exempel från en av deltagarna i undersökningen visar vad detta betydde: ”Om du vill bli den bästa i världen måste du vara stark nog att tro att du har kapaciteten att bli det.” En annan av de intervjuade menade att mental tuffhet eller mental styrka handlar om din tilltro till din egen förmåga och att inte bli bortlurad från din utstakade väg (mål)… Det handlar om att producera det du behöver och att du har tilltron till att du kan göra det… (Jones et al, 2002). Något du uppnår genom att ha kontroll på tankar och känslor även under press, i meningen att antingen kunna inrikta dessa på uppgiften eller oavsett dessa kunna vara helt fokuserad på uppgiften och vara beslutsam i utförandet.”
Under våren har jag jobbat med en landslagsidrottare inom kampsporterna, vi kan kalla honom Pelle. Fokus har varit på att underhålla tekniken och att träna beslutsamhet i vardagen. Det innebär bland annat att han har schemalagt sin egen träning varje vecka, för att få en struktur trots att han inte kunnat träna som vanligt på klubben. Men också för att komma över en känsla av uppgivenhet eftersom ingenting verkade hända i vardagen. Genom schemaläggningen har nu blivit mer beslutsam i vad han ska göra varje dag och han ser också efteråt att han faktiskt har gjort det han bestämt sig för. En enkel övning i vardagsbeslutsamhet som lägger grunden även för beslutsamhet i idrotten, i stunden, i tekniken och utförandet.
En av de saker han har schemalagt vi sidan av fysträning och studerande, är att visualisera sin teknik, hur han vill att hans bästa utförande ska se ut. För att förtydliga och förbättra sin förmåga att visualisera har han tittat på YouTube klipp från hans egna bästa matcher, men också på favoritutövare från hans egen idrott, för att kunna hitta nya vinklar och även utveckla sin egen teknik.
Här om dagen hade varit utvärderingssamtal om hur det hade gått att jobba med schemaläggningen och visualiseringen. Jag hade förväntat mig att han skulle tycka att det hade hjälpt lite grann, i själva verket visade sig att han hade fått en helt annan ordning på vardagen och fått ut mycket mer av visualiserings-träningen än jag kunnat hoppas. Hela hans utstrålning skilde också väsentligt här om dagen från tidigare under våren, nu strålade han ett helt annat fokus och en större glädje! Strategierna med schemaläggning och visualiseringsträningen kan konstateras har gett önskat resultat.
Tillbaka till dig, hur behöver du träna på att öka din beslutsamhet i utförande i dina tekniker, i meningen ’total’ beslutsamhet?

(Redigerade utdrag ur boken ”VM-Resan: Vägen är Målet”, av Jörgen Kruth och Po Lindvall, med tillägg).
Po Lindvall, PhD kandidat, ledarskapstränare, Coach till flera världsmästare och thaiboxningstränare till Martin Holm och Jörgen Kruth under 90-talet när de erövrade sin flesta VM-titlar.
Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer