ArtikelNyhet

MotoriQ: Miljonsatsning på rörelserikedom

Budo & Kampsportsförbundet gör en landsomfattande satsning på att få fler barn och ungdomar att börja idrotta. Satsningen heter MotoriQ och ska locka barn mellan 6 och 10 år till en lekfull träning som ger dem en hälsosam grund och får dem intresserade av fysisk aktivitet. Konceptet bygger på det banbrytande kanadensiska synsättet ”physical literacy” som på svenska kan översättas till rörelserikedom. Med denna miljonsatsning vill Budo & Kampsportsförbundet gå i bräschen för ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Sverige.

Initiativet startar redan nu på fredag genom att representanter för förbundet åker till Kanada på utbildning i det nya konceptet.
– Vi vill genom den nya satsningen, MotoriQ, ge alla barn och ungdomar bättre möjligheter att träna och idrotta. Vår nya modell ger barnen ökat självförtroende, ökad förståelse för betydelsen av fysisk aktivitet, bättre motorisk förmåga och får dem mer motiverade, säger August Wallén, ordförande för Budo & Kampsportsförbundet.

Idrottens ABC
Med den stora satsningen på MotoriQ vill förbundet öka de fysiska kunskaperna hos svenska barn och ungdomar. På samma sätt som barnen i dag först får lära sig alfabetet för att sedan kunna läsa, får de genom MotoriQ-modellen lära sig kroppens olika rörelser och rörelsemönster vid tidig ålder så att de ska få fysiska färdigheter att kunna prova på olika idrotter.

På motsvarande sätt som man genom att läsa får ett större ordförråd, ska MotoriQ-modellen ge barnen bättre motorik, få dem mer nyfikna och skapa en större lust att vara fysiskt aktiva – oberoende av vilken idrott de väljer att satsa på. Genom lek får de lära sig balans, koordination, att hoppa, att kasta, att röra sig framåt och bakåt etc. Träningen gör att de mår bättre och blir hälsosammare.

Allsidig och roligare träning
– Syftet med satsningen på MotoriQ är att få fler barn att börja eller fortsätta idrotta. Genom MotoriQ-modellen blir barnens träning både rolig och allsidig och ger dem förutsättningar att välja vilken typ av idrott de kan satsa på. Vi hoppas naturligtvis att de ska välja någon av våra kampsporter, men det viktigaste är att de lär sig de motoriska grunderna för rörelse och att de börjar idrotta över huvudtaget, säger Wallén.

Hela idrottsrörelsen ska bli vinnare
Projektet kan genomföras tack vare Svenska Spels initiativ Prispallen som gav Budo & Kampsportsförbundet drygt en halv miljon kronor för sina framgångar under 2015. Anledningen är att förbundets idrottare vann 54 internationella mästerskapsmedaljer under 2015, flest av alla idrottsförbund. En bedrift som idrottarna inom Budo & Kampsportsförbundet upprepade även under 2016.
– Med pengarna vill vi utveckla något som inte bara gynnar kampsporten. Med MotoriQ vill vi bidra till att hjälpa hela idrottsrörelsen och i bästa fall även samhället i stort genom att locka barn och ungdomar bort från deras ofta stillasittande vardag och få dem inspirerade att idrotta, säger Wallén.

Nu när projektet är offentliggjort är Mona Lundkvist, generalsekreterare SB&K, är både glad och hoppfull.
– Ja, det känns jättebra, man har velat berätta om det här ett bra tag, och vi är väldigt spända på att se vad det här kan leda till. Vi vill ju få det här projektet att leva vidare över tid. Och hoppas givetvis att hela idrottsrörelsen kan dra nytta av det här, på sikt.

Vad händer nu?
– I helgen skickar vi över ett gäng till Kanada för att utbilda sig i det här, och sedan själva kunna utbilda våra föreningar i detta. Sedan planerar vi att ha i gång en verksamhet efter sommaren.

***

Utbildningen i Kanada för de svenska kampsportsledarna startar på fredag den 17 februari. Därefter kommer de svenska ledarna att åka runt landet och utbilda de lokala föreningarna. De första MotoriQ-träningspassen i Sverige startar efter sommaren.Fakta om Prispallen
Prispallen är en samlingsplats för svenska internationella idrottsprestationer. På Prispallen.se registreras samtliga första-, andra- och tredjeplatser i större internationella mästerskap. För varje internationell erövrad pallplats som ett svenskt landslag eller en enskild idrottare tar, skänker Svenska Spel 10 000 kronor till det förbund idrottaren eller laget representerar. Pengar som öronmärks till förbundets ungdomsverksamhet. Prispallen är ett samarbete mellan Leroy Media, producent av Svenska Idrottsgalan och Svenska Spel. Initiativet lanserades på idrottsgalan 2016. Svenska Budo & Kampsportsförbundet toppade listan både 2015 och 2016 med 54 respektive 52 pallplatser.

Info via budokamsport.se

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer