Artikel

Coaching – Hjälper eller stjälper du dina fighters att prestera när det gäller?

”Kom igen nu, du kan ta honom, öka tempot!” Inget av dessa tillrop eller peptalk har förändrat något till det bättre vad jag har kunnat observera, eller få höra från fighters i samtal efter matcher. En sak är också ganska tydlig: det är sällan detta går att rätta till under match. Arbetet måste ske innan för att få ett bättre fungerande mentalt tillstånd när det väl gäller.

Här kan du läsa den första delen av artikeln.

Vad gjorde Lasse och jag efter den landskamp där det inte stämde för att han skulle kunna förbereda sig bättre inför nästa match? Först gjorde vi en utvärdering av vad han tänkt inför matchen. Lasse insåg att hans uttalanden som ”jag är säker på att jag tar honom” och ”jag skall visa dom” hade lurat in honom i  för mycket resultatmålstänk, vilket definitivt påverkat hans mentala tillstånd och var en orsak till att han inte fick det att stämma.

Detta ledde mig till att fråga vad Lasse hade för processmål som fighter. Frågan gjorde att Lasse analyserade vad han ville förbättra tekniskt, speciellt i fotarbete och balans. När han beskrev hur han ville att det skulle se ut beskrev han samtidigt sina processmål.

Lasse beskrev också hur en del negativa tankar störde honom mellan varven. Eftersom vi tidigare pratat om hur det går att hantera negativa tankar och bilder, offensivt eller defensivt, frågade jag vad Lasse gjorde när de negativa tankarna dök upp.

Det visade sig att Lasse skrivit ner tankarna, vilket hade fått honom att inse att tankarna i sig kändes värre än de faktiskt var. Det visade sig också att den mentala strategin hjälpte Lasse att bättre hantera dessa negativa tankar, som störde honom betydligt mindre nu. 

Vi var ändå inte riktigt klara med förberedelserna inför nästa match, även det en landskamp. Nu började vi diskutera  gameplan. Lasse hade en tydlig idé om hur han skulle fightas, med finter, kontringar, hur han skulle ligga på och hitta olika vägar in för att göra det svårt för motståndaren att läsa honom. Han hade också en plan B, om den övergripande taktiken i plan A inte skulle fungera. Som du förstår var ingen av planerna en färdig plan från början till slut, utan bestod av ett antal anfallstekniker, kontringar och försvar. Ett bibliotek av möjligheter som kunde användas i vilken ordning som helst.

Närmare matchen hade vi ytterligare ett coachingsamtal. Då framkom det att Lasse kände en press att prestera, eftersom resultaten i matcherna var avgörande för om han kom med till nästa mästerskap eller inte. Denna faktor stressar och hjälper inte en fighter att hålla fokus på processmålen. Det skapade oro, till och med ångest. Så här gick vårt samtal:

Ok, hur kan du hantera det?

– Jo, utifrån vad vi pratat om tidigare kan jag ju prova att bara stå ut med det tills det ebbar ut.

Perfekt, för vad händer om du tänker på resultatkraven inför mästerskapet?

– Då känns det inte bra, jag blir bara mer pressad.

Bra då går vi tillbaka till gameplan, hur tänkte du att du skulle fightas? Lasse påminde sig och föreställde sig igen hur han skulle fightas: bild för bild, filmsnutt för filmsnutt…

Matchen gick betydligt bättre än den förra, Lasse vann övertygande. Framför allt var han mycket glad över vinsten, mest för att han fått till tekniken, timingen och avståndet bättre än någonsin. Detta fast det en stund innan matchen inte verkade stämma, men då valde Lasse att leva sig in i föreställningarna av hur han skulle fightas. Han lyckades se bilder och filmsnuttar tydligare än tidigare, skärpan blev på något sätt bättre och bättre.

– Det gjorde att jag också fick till tekniken bättre än i någon tidigare match, berättade Lasse.

Intressant här är att förmågan att föreställa sig tekniker och utförande, att tydligare eller med bättre skärpa se hur utförandet ska se ut också gav resultat i bättre teknik. Observera att jag inte gav förslag på hur Lasse skulle fightas rent tekniskt, utan ställde istället frågor för att han själv skulle tänka ut det. Framför allt försökte jag genom frågor få Lasse att förtydliga sina egna tankar om hur utförandet skulle se ut. Det är ju bara han som kan ”se” vad han tänker och det är också skärpan i de egna tankarna och bilderna av utförandet som hjälper för att få ut full potential när det gäller.

Samma sak gällde hur vi jobbade med att hantera negativa tankar. Även om jag tidigare kommit med förslag på hur det går att göra för att stå kvar mitt i det som stör – exponera sig för det störande, för att det skall släckas ut. I det här läget frågade jag vad han gjorde, istället för att upprepa det jag föreslagit tidigare. Återigen för att Lasse själv skulle tänka ut sin mentala strategi och, för att han när han gjort det, bättre själv förstår vad han behöver göra. Detta är centralt vid coaching, att gå från att tala om till att leda med frågor.

Visserligen jobbar jag som mental coach, men inför match behöver du som tränare växla från att vara tränare till att coacha. I varje fall om du vill hjälpa din fighter att bättre komma åt sin egen potential. Det är ju fightern som går matchen och som på en bråkdels sekund måste ta beslut om vad de skall göra. Det är fightern som skall hantera sina tankar och känslor – då hjälper det sällan att säga ”ta det lugnt, nu tar du honom, eller kom igen.” Det arbetet ska ni ha gjort i god tid innan match, på ett sätt som gör att fighters mentala strategier inför och under matchen utvecklats till de mentala färdigheter som gör att han eller hon kan hitta sin mentala styrka när det gäller. Hjälp att agera bestämt, hitta självförtroende och koncentration samt hantera pressen en match inom kampsport innebär.


Fighter Magazine 1-2015

[Den här artikeln har även publicerats i Fighter Magazine nummer 1-2015 som du kan läsa via Ztory och Readly]

Fighterpodden Nedslag 29 januari 2021 – McGregors förlust, smuggling och boxning

Kommentarer