Nyhet

Vem tar över som ordförande i Svenska Budo och Kampsportsförbundet?

Stefan Stendudd har beslutat sig för att kliva av som ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Frågorna är nu många vem som kan tänkas ta den viktiga ordförande posten härnäst.

Den 19 mars är det en stämma där förbundsordförande och sex styrelseledamöter, en revisor och en revisorssuppleant ska väljas.

Stefan Stenudd
Stefan Stenudd

Stefan Stenudd har gjort ett otroligt bra jobb som ordförande sedan 2009. Han har varit med och genomfört den reform av förbundet som lett till i särklass bäst förbättring av förutsättningar för svensk kampsport. När Stefan tog över började intrigerna och bråken att försvinna och sporter som MMA fick det erkännande det behövde. En av de geniala förändringarna som Stefan stod för (tillsammans med styrelsen) var att dela upp förbundets idrotter i underförbund.

Frågan kan faktiskt på allvar ställas varför inte samtliga kampsporter i Sverige vill vara med i Svenska Budo & Kampsportsförbundet efter den framgång som rönts de senaste sju åren.

Valberedningen vill nu ha in nomineringar till dessa posterna i Förbundsordförande. Stefan Stenudd kandiderar inte till omval och det ställer väldigt många frågor. Vem ska egentligen ersätta honom? Det finns en del kandidater, men rädslan är nu stod bland flera underförbund och idrottare som Fighter Magazine varit i kontakt med under dagen. Det finns en del framträdande personer nämligen som gjort sig kända för att först och främst representera ett visst läger eller region. Det Stefan Stenudd gjorde så bra var hans neutralitet och enträgna önskan att gynna alla sporter i förbundet lika mycket.

Ett par styrelseledamöter har precis som Stefan bestämt sig för att inte kandidera och därför är det väldigt angeläget att förbundet nu får många nomineringar så att de kan lämna ett väl sammansatt förslag.

svenska_budo

Såhär beskriver Svenska Budo & Kampsportsförbundets valberedning själva situationen:

Budo & Kampsportsförbundet har inget formellt nomineringsstopp. Det går att nominera ända fram till beslutspunkten på stämman men för att valberedningen skall kunna ta hänsyn till de inkomna nomineringarna i förslaget vi kommer att presentera inför stämman vill vi ha dem senast den 15 februari. Det räcker med ett namn och en klubb fast det underlättar om den som nominerar också skriver en kort motivering. Kontakta gärna den ni vill nominera och fråga om hen ställer upp.

Valberedningen betraktar alla poster som obesatta och vår uppgift är att presentera ett samlat förslag av de vi tror bäst kan leda förbundet under 2016. 

Då SB&K organiserar 27 idrotter i 14 underförbund med klubbar över hela landet är en bredd i erfarenheter, åldrar och geografisk spridning önskvärd. Inom kampidrott tränar kvinnor och män tillsammans oftare än i någon annan idrott. Därför är det angeläget med en jämställd förbundsstyrelse.

Skicka era nomineringar till valberedning@budokampsport.se senast 15 februari. Frågor besvaras av Jöran Fagerlund, sammankallande i valberedningen, på 0736-450052. Vi valberedare har en hederskod att all information som kommer till valberedningen och alla diskussioner som sker i valberedningen stannar i valberedningen.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer