Nyhet

SMMAF upplöser pro kommittén

På ett styrelsemöte söndagen den 3 augusti upplöste Svenska MMA Förbundets (SMMAF) styrelse pro kommittén med omgående verkan.

På mötet där vare sig Robert Sundel (tillhör den aktuella kommittén) eller Jesper Gunnarson (är medlem i föreningen som skulle arrangerat Cage Warriors i Stockholm) deltog, beslutades det att med omgående verkan att upplösa pro kommittén. Man hänvisar dels till brister i kommitténs handläggning och dels till att instruktioner och riktlinjer till kommittén inte varit tillräckligt tydliga.

Styrelsen tar tills vidare över kommitténs arbete och ansvar och kommer därmed troligen vara den instans som bedömer om matcherna på UFC Fight Night Stockholm kommer att godkännas för unified rules eller inte. Så som reglerna ser ut i dag så är det inte mycket mer än en formsak då UFC nämns som referens i det nuvarande regelverket. Det i sig kan kanske ifrågasättas men det är alltså på de premisserna man erhållit tillstånd för unified rules från Länsstyrelsen.

Det beslutades också det det skall tas fram förslag på vad pro kommittén i framtiden skall ha för roll i förhållande till styrelsen, hur den skall utses och hur jävsituationer skall hanteras samt hur arbetsordningen för kommittén skall se ut. Dessutom skall man ta fram beskrivningar på såväl svenska som engelska för de regelverk som förbundet verkar under och måste förhålla sig till.

Slutligen beslutade styrelsen att tillsätta en ny pro kommitté så snart revideringen av regelverket är klart. Den skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer