Nyhet

Flytten av Cage Warriors 71: Vad hände egentligen? Analys och förklaringar

Det har av förklarliga skäl blivit en hel del turbulens efter att Cage Warriors 71 hastigt men mindre lustigt flyttades från Sverige. Det har uppstått en del frågor och spekulationer och vi skall göra vårt bästa för att reda ut i alla fall några av dem.

Man har jämfört UFCs undercard i Sverige, dvs matcher som fick tillstånd, med Cage Warriors main card, dvs matcher som inte fick tillstånd. Vid en snabb översyn så ser man att den minst erfarna på UFC Sweden 1 var Besam Yousef som då hade 6-0. På Cage Warriors skulle såväl Pannie Kianzad (5-0) som Frantz Slioa (4-0) vara mindre erfarna. Så långt inget konstigt. Å andra sidan så hade Yousefs motståndare 19 matcher i bagaget medan Kianzads och Slioas motståndare har 11 respektive 14 matcher båda med sämre vinstprocent. Det borde ju också beaktas, men låt oss för enkelhetens skull anta att man anser att Kianzad och Slioa helt enkelt är för oerfarna.

Att Jack Hermansson (8-2) vs Cheik Kone (11-3) samt Jack Mason (28-13) vs Jonatan Westin (8-2) inte får gå under unified rules däremot ter sig vid en jämförelse en smula uppseendeväckande. Samtliga är erfarnare än vad Yousef var och till skillnad från Yousef vid det tillfället så har de redan tävlat under unified rules. Det som gör det än mer besvärligt är att pro kommittén inte har släppt något beslutsunderlag så det går inte att ta del av hur de har resonerat.

Så långt går det alltså att ifrågasatta pro kommitténs beslut, i alla fall i två av de fyra matcher som inte fått godkännande.

Då kommer vi till SMMAFs styrelse. Den har tillsatt pro kommittén och delegerat beslutsrätten dit och kan alltså principiellt ta tillbaka den. Men är det så lätt?

Nej det är det inte, det hade varit direkt olämpligt att köra över pro kommittén av flera skäl. Dels är det en demokratifråga. Att utse kommittéer och delegera beslutsrätten till dem, men att sedan ta tillbaka den så fort det inte passar hade urholkat förtroendet för hela systemet. Styrelsen bör utse kommittéer och ge dem instruktioner men bör inte lägga sig i enskilda fall.

Den riktigt stora fallfrågan här är dock tillstånden och kravet på godtagbar säkerhet. Allvarliga skador inträffar inom alla idrotter. Det är en tidsfråga innan det kommer att hända även inom MMA. Inte för att det är så farligt utan för att förr eller senare så kommer det att hända inom i stort sett alla idrotter, det är ofrånkomligt. Inom boule förekom det enligt uppgift tex fyra dödsfall mellan 1998 och 2004.

Den viktiga frågan för MMA som alltså faller under kampsportslagen, är om man verkligen har gjort allt man kunnat för att förebygga och förhindra när nu en olycka väl inträffar. Har man gjort det så är tillstånden i säkerhet, så länge det inte förekommer upprepade allvarliga tillbudt. Men säg att den där ofrånkomliga olyckan skulle inträffa just den gången som pro kommittén har sagt nej till unified rules. Skulle man då kunna hävda att man gjort allt för att förhindra och förebygga olyckor när man inte bara ignorerat ett utlåtande utan också dessutom har kört över en kommitté och fattat ett motsatt beslut? Nej knappast, då hade tillstånden varit i allvarlig fara. SMMAFs styrelse har alltså inte haft något annat val än att hålla linjen och låta pro kommitténs beslut stå fast.

Däremot så kommer förbundet i efterhand helt säkert att se över pro kommittén och dess uppdrag. Finns det tydliga instruktioner? Finns det väl definierade kriterier? Att det i detta fallet saknas ordentligt underlag till varför pro kommittén inte har godkänt matcherna i ett så här viktigt ärende är alarmerande. Vidare så har kommittén tydligen inte lämnat ett gemensamt utlåtande vilket den rimligen borde göra, vilket aktualiserar frågan om det finns ordentliga rutiner för hur arbetet skall gå till.

Utan tydliga riktlinjer så är det såklart svårt för kommitténs medlemmar att utföra sitt arbete korrekt. Räkna därför med att en utredning kommer att genomföras och att tydliga styrdokument upprättas. Eventuellt upplöser man kommittén och tillsätter den på nytt, kanske med några nytillskott, när väl det finns ett ordentligt definierat uppdrag och instruktioner.

Slutsats: SMMAFs styrelse hade inget annat val än att stå fast vid kommitténs beslut denna gång, men räkna med att det kommer att hända grejer nu i efterhand.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer