Nyhet

Riksidrottsförbundet överklagar Datainspektionens beslut

Som vi tidigare rapporterat om så konstaterade Datainspektionen den 12 juni att Riksidrottsförbundets insamling och registrering av deltagares personnummer i idrottOnline, i syfte att redovisa underlag för LOK-stödsaktiviteter, inte är tillåtet enligt Personuppgiftslagen.

Datainspektionen anser heller inte att Riksidrottsförbundet får använda personnummer som identifierare av unika deltagare i aktiviteter.

Riksidrottsförbundet håller inte med Datainspektionens tolkning utan kommer överklaga beslutet och begära att det ändras.

Riksidrottsförbundet kommer dessutom att föra en dialog med regeringen om Datainspektionens tolkning av förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet för att eventuellt få till ett förtydligande. Personnummer krävs för att en tillfredställande kontroll av underlaget för lokats aktivitetsstödfördelningen, så kallad LOK-stöd, ska kunna genomföras.

Till dess att frågan är definitivt avgjord kommer Riksidrottsförbundet därför inte göra några förändringar i gällande LOK-stödsregler.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer