Nyhet

UFC i New York snart verklighet?

Enligt beslut av Kimba Wood, domaren som leder förhandlingarna i Zuffa:s stämning av staden New York, är nu processen satt på en strikt deadline. Det öppnar förhoppningsvis för ett avgörande inom en snar framtid.

Rättsprocessen startade redan i november 2011 och har dragit ut på tiden. Domare Wood har beslutat att endera parten kan ansöka om att fallet avgörs av domstolen utan huvudförhandling baserat på de bevis som registrerats, så kallad summary judgement. Det är något som Zuffa, ägarbolaget bakom UFC, helt säkert vill. Sådan ansökan skall vara inlämnad senast den 3 juli. Motparten har sedan till den 17 juli på sig att lämna in ett svar, vilket sedan i sin tur kan bemötas senast den 31 juli.

Om inte parterna har lyckats nå en överenskommelse vid det laget, så kommer bollen ligga hos Wood som då kommer att se över alla argument och komma med ett utslag. Exakt hur lång tid det kommer att ta är svårt att säga men Wood har visat att hon inte är en sådan som låter saker ligga och samla damm. Ett avgörande kan alltså komma redan denna sommar.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer