Artikel

PO Lindvall: Hur tänker du inför en prestation?

Del 5: Hur tänker du inför en prestation? Vad tänker du på, hur påverkar det hur du känner dig inför en match?

Vad vi tänker eller den inre dialog vi har med oss själva är en av de starkaste faktorerna för att förutsäga en framgångsrik prestation enligt Taylor et al (2008). De flesta idrottare jag jobbat med tänker eller föreställer sig hur de skall göra när det är dags. Det intressanta är att dessa tankar ofta kommer och går ganska spontant. Ibland oroar man sig för att det skall gå dåligt, att motståndaren är för stor, för tuff, för tatuerad eller för stark eller snabb. Ibland känner man sig stark och som den som kommer dominera eller utföra sin prestation precis som man vill att den skall utföras. Jag brukar fråga hur de tror att deras tankar kommer kunna påverka prestationen. Det vanligaste svaret är att de inser att det är klart att det kommer att kunna påverka om de lyckas göra som de önskar eller om det kommer bli som det blir… Min nästa fråga är då, hur ofta planerar du in att du skall tänka på eller mentalt förbereda dig inför en tävling och vad du vill förbereda dig mentalt på att göra? Det vanligaste svaret på den frågan är att det har jag inte tänkt så mycket på…

Om vi då försöker förstå vad Taylor och hans forskarkollegor fann i sin forskningsstudie. Vad finner vi då, jo att en av de starkaste faktorerna för att förutsäga en framgångsrik prestation är vad vi tänker inför denna. Vad de säger är att vad vi tänker inför match är minst lika viktigt som de fysiska och tekniska förberedelser vi ägnar oss åt på träningen.

Hur långt upp på din prioriteringslista inför tävling brukar du lägga dina mentala förberedelser? Finns de med där överhuvudtaget, eller litar du på att det löser sig, du tänker ju på matchen ändå… Eller jobbar du lika systematisk med att förbereda dig mentalt som du förbereder dig fysiskt? Om inte så kan det vara hög tid att börja gör det om du skall ha en chans att få ut ditt bästa när det gäller.

De bästa jag jobbat med har tagit de mentala förberedelserna på lika stort allvar som den andra träningen. De har jobbat systematiskt med att föreställa sig hur de vill att deras utförande skall se ut när det fungerar som bäst. Systematiken kan se olika ut. I början har vi ofta använt inspelade mentala träningsprogram av olika slag. För att hjälpa idrottarna att tänka på det som hjälper dom att förbereda sig på bästa sätt och för att hjälpa till att skapa en rutin. Dvs de kan använda sig av programmet enligt ett schema där de tränar mentalt ett visst antal gånger varje vecka. Ibland har de då också blivit bättre på att koppla av tankarna från tävlingen när de inte känner att de vill eller att det tar för mycket energi. Det har då handlat om att hitta en balans mellan att tänka för mycket och förbereda sig för lite mentalt. Ett mer systematiskt tillvägagångssätt kan hjälpa till att få till den balansen.

Vissa utövare får kämpa mer med tankar som skapar oro och nervositet, andra har lättare för att tänka på det de vill göra med utgångspunkt i det de är bra på. Ett sätt att jobba med detta är också att koppla det till tydliga mål i träningen och sedan mentalt repetera inför träningen vad du vill uppnå för processmål och efteråt repetera det som gick bra.

I många fall har jag jobbat med utövare av olika idrotter där detta har varit lite svårare. Genom coaching samtal försöker jag då hjälpa dessa att omtolka eller omstrukturera hur de ser på sig själva och sina prestationer. Det är ett arbete som är mycket intressant, men också kräver mer kunskap och träning i coaching än jag kan förmedla i en blogg. Likväl, de enkla tankarna ovan, om att lägga lika stor vikt vid de mentala förberedelserna som vid din andra träning räcker ganska långt.

Lätt eller hur? Återigen, en del har tränat i många år på att efter träning eller tävling ’älta’ det som gått fel… då behövs hjälp att påminna sig själv om att repetera det som gått bra.

Vad kan du som kampsportare göra för att träna på att oftare repetera det du är nöjd med efter träning eller tävling?

Vad kan du som coach göra för att hjälpa dina adepter att repetera det dom är nöjda med efter träning eller tävling?

 

Del 1: Prestera i kampsport på hög nivå

Del 2: Vad är det för nytta av att jobba med mål

Del 3: Mental tuffhet är inte att vara kaxig

Del 4: Hur tränar du din koncentration?

Kort presentation av PO Lindvall:

Po Lindvall har tränat kampsport sedan 1971 och grundade Slagskeppet Muay Thai. Sedan 1990 har Lindvall jobbat med prestationsutveckling med stöd av prestations- eller idrottspsykologi. Lindvall är Doktorand i yrkeskunnande med inriktning mot evidensbaserad ledarcoaching.

Fil.mag. med inriktning mot Sociologi och Prestations Psykologi.

Mental Training Counsellor, International Society of Mental Training and Excellence.

Fighterpodden avsnitt 69: Karantänspodden

Kommentarer