Nyhet

SMMAF svarar på Mäkeläs brev

Ordförande för SMMAF, George Sallfeldt har svarat på Matti Mäkeläs brev. Ta del av svaret här.

Hej Matti,

Först vill jag bemöta sättet du fick informationen om din avstängning. Det var fel. Vi skulle säkerställt att informationen kom fram till dig via din förening (som är medlem i SMMAF) innan detta gick ut publikt. Det var en miss i vår hantering och så ska det inte gå till. Det var dåligt skött från vår sida och jag beklagar verkligen det, vi ska ändra våra rutiner så att detta inte kan hända igen.

När det gäller själva händelsen så känns det som om vi är ganska överens. regelverket är mycket tydligt och du accepterade det innan du gick in i matchen. Man måste komma ihåg att SMMAF inte har möjlighet att avvika från regelverket. Det är fastställt av en statlig myndighet och vi är under ständig kontroll av länsstyrelsen. Om vi inte efterlever reglerna så finns risken att förbundet inte får ha kvar sitt tillstånd att sanktionera MMA-matcher. Utan det tillståndet så stannar all MMA i Sverige eftersom SMMAF är den enda organisation som har sanktioneringsrätt. Det är bara fullkontaktkampsporterna i Sverige som har den här unika situationen att vi är reglerade av en specifik lag. Detta leder naturligtvis till att vårt handlingsutrymme när det gäller, bland annat, tävlingsregler är ytterst begränsat.

Anledningen till att vi skickade ut detta i media var inte som ett PR-jippo utan för att många upprörda personer har hört av sig till förbundet, en del av dessa var också från media. Eftersom denna händelse både rör sig om en av våra mest erfarna professionella idrottare samt att matchen TV-sändes för en stor publik så ansåg vi att vi behövde vara tydliga kring hur förbundet ser på den här typen av förseelser. Att visa långfingrarna och spotta på en nedslagen person är inget som accepteras och jag är glad för att du håller med oss om det.

Jag tror att du vet bättre än de flesta att det finns ett starkt motstånd mot vår sport. Jag blir varje vecka kontaktad av personer som tycker att det vi håller på med är fruktansvärt och borde vara olagligt, folk ringer till och med på nätterna. Det finns även personer inom RF som tycker att vi inte hör hemma i idrottsrörelsen över huvud taget. Om vi då inte agerar tydligt mot sådant som får oss att framstå som allt annat än en renhårig idrott så ger vi dessa personer ”vatten på sin kvarn”. Det är alltså inte vår avsikt att hänga ut dig Matti, vi måste visa att regelverken upprätthålls. Du är en professionell idrottare och att göra något som är emot reglerna kan naturligtvis leda till vissa konsekvenser. Vi har förståelse för att frustration och ilska ibland bubblar upp i tävlingssituationer men vi har ganska höga krav på dig som erfaret proffs. Jag tror att du förmodligen har samma höga krav på dig själv.

Händelsen som du hänvisar till vid Cage Challenge rörde sig om en oerfaren MMA-idrottare som utanför matchytan skrek ett olämpligt ord. Det har inte gått att säkert fastställa om det var riktat mot någon person eller bara ett uttryck för frustration (idrottaren hävdar själv det senare). I det fallet valde förbundet att nöja sig med att personen blev informerad om att detta var olämpligt. Som du förstår är dessa beslut inte lätta att fatta, det är en balansgång.

När det gäller avstängningstiden så anser vi att tre månader inte är särskilt långt med tanke på normaltiden mellan matcher i vår idrott. De vanligaste avstängningarna är för doping och då rör det sig i allmänhet om 24 månader från både tävling och träning. I ditt fall är det enbart en tävlingsavstängning.

Avslutningsvis vill jag återigen beklaga att informationen kom fram till dig på ett dåligt sätt. Det finns inga ursäkter för det men en förklaring kan vara att förbundet ännu är ungt och alla våra rutiner är inte vattentäta.

Vi överlämnar din överklagan till Svenska Budo & Kampsportsförbundets juridiska nämnd som är nästa instans när det gäller avstängningsbeslut.

Med vänlig hälsning

George Sallfeldt
ordf. SMMAF

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer