Angående ett eventuellt förbud mot kampsport

Officiellt uttalande från August Wallén:
– Jag satt som en del kanske känner till som expert i den ursprungliga utredningen (proffsboxning/kampidrott), den föll på att RPS ej ville stå som tillståndsmyndighet.

En stor oro för hur ett nytt lagförslag kommer att se ut har uppkommit efter uttalanden om förbud mot kampsport från Idrottsminister Ringholm. Jag har nu varit i kontakt med ansvarig tjänsteman på departementet. I slutet av denna månad kommer enligt planerna ett nytt förslag att släppas. Man kommer vad jag förstår att ändra tillståndsmyndighet till länstyrelsen (vilket även medför en del juridiska justeringar), men större delen av den ursprungliga utredningen skall enligt uppgift finnas kvar. Om det är så tror jag på en fortsatt framtid för de flesta av våra kampsporter (lite beroende på riktlinjerna för tillståndsgivning och tillämpningarna av lagen).En ordentlig förberedelse inför ett eventuellt orimligt förslag/förbud är lämpligt, men vi vet ännu inte hur förslaget ser ut. Jag väntar därför med att uttala mig till dess att jag har sett det nya förslaget och kan jämföra det med det ursprungliga. Om det visar sig att lagförslaget utgör ett allvarligt hot mot flera av våra kampidrotter kommer jag att engagera mig för att stoppa det.August Wallén

Shooters MMA

info@shootersmma.com

Officiellt uttalande från August Wallén:

– Jag satt som en del kanske känner till som expert i den ursprungliga utredningen (proffsboxning/kampidrott), den föll på att RPS ej ville stå som tillståndsmyndighet.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer