Konferens om KO i Budoförbundet

På Budoförbundets stämma i våras togs frågan om en förändring av förbudet mot knock out som vinstgivande moment upp.

Saxat från Budo.se: Den motion som föreslog att ersätta förbudet mot knock out med ett krav på att kunna garantera godtagbar säkerhet röstades ner, men medicinska kommittén fick i uppdrag att utreda frågan. Senast den 30 november ska de presentera ett förslag på hur förbundet ska hantera knock out i synnerhet och skaderisker i allmänhet. På konferensen kunde medicinska kommittén höra vad representanter från förbundsstyrelsen, sektioner och kommittéer ansåg i frågan för att kunna ta med det i sitt arbete med förslaget. Diskussionen kom att handla mycket om hur skador och skaderisker hanteras i förbundets tävlingar i nuläget och vad man kan förbättra. En viktig fråga var om kontroll eller utbildning var rätta vägen att gå. Det konstaterades också att meningarna om knock out är delade inte bara mellan utan också inom arterna. Efter att medicinska kommittén kommit med sitt förslag sista november kommer förbundsstyrelsen eventuellt att ta fram en proposition till förbundsstämman där medlemmarna kan rösta i frågan.

På Budoförbundets stämma i våras togs frågan om en förändring av förbudet mot knock out som vinstgivande moment upp.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer