Judons styrelse sitter kvar

För första gången sedan Svenska Judoförbundet återbildades på 1980-talet begärde ett antal klubbar extra årsmöte för att väcka misstroende mot och avsättande av fem ledamöter i förbundsstyrelsen (FS). Tretton av landets 160 klubbar och tre av våra 14 distrikt stod bakom begäran.

En självutnämnd arbetsgrupp hade satt ihop en skrivelse med kritik på sju punkter mot FS. Delar gällde frågor kring kansliflytt till Malmö, vilket har varit uppe vid två årsmöten, men även på flera andra punkter rörde kritiken helt enkelt lämpligheten i de beslut som FS har tagit.Omröstningen slutade med 47/49 röster mot FS och 69/67 röster för FS. Fem röster las ner, och knappt 20 röster av de som formellt uppfyllt kraven för rösträtt var inte representerade vid mötet.

För första gången sedan Svenska Judoförbundet återbildades på 1980-talet begärde ett antal klubbar extra årsmöte för att väcka misstroende mot och avsättande av fem ledamöter i förbundsstyrelsen (FS). Tretton av landets 160 klubbar och tre av våra 14 distrikt stod bakom begäran.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer