Nordiskt tjejläger på Kaisho

13-14 November anordnar Kaiso ett kampsportsläger för tjejer. Lägret ska fokusera på att integrera kampsport och hälsa samt på hur tjejer på olika sätt att skaffa ett stabilt självförtroende och bättre förutsättningar att värna om sig och sin hälsa.