Artikel

HEMA: Nygammal kampsport

HEMA är historisk europeisk kampsport och det innebär att inspiration hämtas från den västerländska kampkonsten. De separata kampidrotterna inom HEMA är baserade på autentiska tekniker och källor. Den här typen av kampsport eller kampkonst kallas alltså HEMA (Historical European Martial Arts) och är ett samlingsnamn för olika typer av kampkonster med europeiskt ursprung.