Nyhet

Fem skäl att låta barnen träna kampsport

Kampsport har av naturliga skäl ett lite tuffare rykte än de flesta andra sporter. Det är en hård duell där din förmåga sätts på prov. Det är en svettig kamp som ger en vinnare och en förlorare. Du är ensam mot motståndaren. Det finns inget lag som backar upp. Det är kanske inte den sport som man först tänker på när barnen vill börja idrotta. I själva verket kan kampsport vara ett utmärkt val. Vi har listat fem skäl att låta barnen träna kampsport, om de själva vill det förstås.

1. Fysisk hälsa

Sport, men i synnerhet kampsport är ett utmärkt sätt att uppnå god fysisk kondition. Övervikt bland barn blir allt vanligare. När barn blir överviktiga är det extra problematiskt eftersom övervikten riskerar att hänga sig kvar in i vuxen ålder. Dessutom kan övervikt bland barn leda till besvär med ont i rygg, knän och fötter, trötthet och sömnsvårigheter. Kampsport är en av de bästa sporterna för att bygga upp en god fysisk hälsa. Här kombineras muskelträning med konditionsträning på ett balanserat sätt.

2. Ökat självförtroende och självrespekt

Genom att träna kampsport kan barnet bygga upp ett robust självförtroende och en god självkänsla. Genom tävling görs gradvisa avancemang där barnets egna framsteg mäts. Barnet får en ständig feedback på sin insats och får lära sig att man själv kan styra sin egen utveckling. Dessutom utvecklas självförtroendet när barnet får interagera med andra barn. Inom kampsport blir det naturligt att då och då möta någon som är större och starkare. Det bygger upp en slags ödmjukhet. Dessutom byggs en respekt för andra människor upp i takt med att självinsikten ökar.

3. Att lära sig kämpa

Kampsport är tufft. Att lära sig ta slag är del av träningen i kampsport. För att bli framgångsrik måste man lära sig hur man bäst tar ett slag och kommer upp på fötter igen. Det föder en insikt i att man måste utveckla tekniker för att undvika slag. Dagens samhälle präglas ofta av en kultur där alla barn ska få en pokal eller medalj oavsett insats. Det kan vara direkt skadligt för barnen eftersom det skapar en falsk känsla av att man inte behöver göra något för att uppnå framgång. Om barnet istället får lära sig att kämpa och undvika slag kan det lägga grunden för framgång inom andra områden senare i livet. Om man verkligen har gjort sig förtjänt av en pokal så kommer den också att betyda så mycket mer. Vill du köpa idrottspriser som är lämpliga så finns det ett stort utbud på nätet.

4. Hitta fokus

I ett samhälle fyllt av distraktioner som tv, datorspel, Internet, ständiga ljud och lockelser av olika slag är det lätt att tappa fokus. Barn som blir hyperaktiva eller nästan apatiska kan vara en konsekvens av det enorma informationsflöde som vi omges av. Kampsport är perfekt för att öva upp fokus. Framgång kräver förmåga att stänga ute det oväsentliga och fokusera på målet. Genom kampsporten tvingas man lära känna sina svagheter för att kunna avancera. Följaktligen är träningslokalen ofta mycket olik den miljö som finns på gym. Ingen dånande musik eller blinkande tv-skärmar. Genom kampsport lär sig barnet att fokusera på sig självt, sin egen förmåga och på nuet.

5. Lära sig att andas rätt

Att andas kan tyckas trivialt. Det är något man gör utan att tänka på det. Samtidigt är det oerhört viktigt att andas rätt och många gör inte det. Genom att lära sig andas rätt kan du motverka stress, öka koncentrationsförmågan och förbättra ditt fysiska välmående. Genom kampsporten får barnet tidigt lära sig att andas rätt. Att andas rätt ger inte bara fördelar i kampen. Det är en kunskap som barnet kan ha nytta av senare i livet, inte minst i den stressiga vardag många av oss lever i.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer