Nyhet

SMTF: Beslut om ny landslagsorganisation

Vid ett möte den 29 juni 2014 beslutade förbundstyrelsen i Svenska Muay Thai Förbundet om en ny landslagsorganisation.

Förbundsordförande Daniel Norrgård skriver i ett uttalande;

”Behovet av att göra vissa förändringar organisatoriskt framkom i och med VM i Malaysia, där det på grund av de brister kring VM-tävlingens organisation tydliggjorde en del arbetsområden där vår egen landslagsorganisation måste kunna hävda sig tydligare.”

Förslaget till ny organisation uppkom baserat på synpunkter som framkom under utvärderingsmötet av VM i början av juni. Organisationen kommer att presenteras av Tävlingsrådet under slutet av juli där även platserna i organisationen ska tillsättas.

”I enlighet med den praxis som råder, så entledigas alla funktionärer från sina uppdrag vid en sådan här organisationsförändring, sedan är det upp till Tävlingsrådet och förbundsstyrelsen att ta ställning till de nya ansökningar som inkommer till de nya uppdragen. Det kan vara från både helt nya krafter, som från tidigare funktionärer som haft uppdrag i den gamla organisationen.”

Inför stundande EM i september kommer Tävlingsrådet att ansvara för alla kontakter åt landslaget.

Fighterpodden avsnitt 69: Karantänspodden

Kommentarer