Artikel

Mental tuffhet är inte att vara kaxig

Den tredje delen i PO Lindvalls artikel handlar om mental tuffhet. Läs den här.

 

Del 3: Mental tuffhet är inte att vara kaxig… ok vad är det då?

För att ta reda på vad mental tuffhet egentligen är, genomförde min goda kollega professor Graham Jones (2007) och hans kollegor en undersökning där olympiska mästare, världsmästare, framgångsrika coacher och idrottspsykologer ingick. Undersökningen syftade till att definiera vad mental tuffhet innebär och vad som utmärker mental tuffhet.

Mental tuffhet har beskrivits som en av de mest använda begreppen, men minst förstådda begreppen inom den tillämpade prestationspsykologin. De flesta förslag på en definition av vad mental tuffhet är har byggt mer på individers åsikter än välunderbyggda forskningsresultat. Graham och hans kolleger menar att mental tuffhet innebär att individen har en naturlig eller utvecklad förmåga att som hjälper dessa att hantera (coping) pressen från träning och tävling bättre än sina motståndare.

Under förra året jobbade jag med en mycket duktig MMA-fighter. Som en del i mitt uppdrag var jag och tittade på en träning. Jag måste säga att jag var mäkta imponerad av denna fighters mentala tuffhet. Under 16 ronders brottningssparring, utan vila, var han helt fokuserad, avspänd och ‘vann’ varenda rond. Hur vet jag det? Jo ett litet leende syntes i hans ansikte mellan varven, blicken var koncentrerat fäst på motståndaren och i varje rond gjorde han en eller fler attacker och nedtagningar mer än sin motståndare. Han berättade också efteråt att han hade som mål att vinna varje rond. Samtidigt var hans utförande av olika tekniker (processmål) viktigast under ronden. Jag har sällan heller sett än sådan variationsrikedom i de tekniker han använde mot olika motståndare under ett och samma pass. Hans förmåga att hantera (coping) pressen och hela tiden prestera under det här passet överglänste alla på mattan. Under året gick han också en match där vi jobbat med att han förberedde ett antal tydliga processmål och mentala strategier för att han skulle få ut sitt bästa fysiskt och tekniskt under matchen. Enligt honom själv var det den bästa matchen han genomfört på flera år. Segern var övertygande, då han förde matchen från början till slut.

Frågan är då var detta en naturlig förmåga eller en utvecklad förmåga han visade prov på? Både och skulle jag vilja påstå. Det vi jobbade med var att säkerställa att han tog till vara sin naturliga förmåga att prestera sitt bästa när det gäller. Samtidigt hade han under några år haft svårt att hitta de här nycklarna själv. Det jag kunde hjälpa till med var att få honom att bli mer medveten om vilka nycklar han hade använt tidigare (utan att vara fullt medveten om dom) och möjligen också utveckla dessa ett steg till.

Exemplet ovan stämmer också med vad Graham och hans kollegor kom fram till. Det som mer i detalj utmärker de mentalt tuffa är att de mer konsekvent eller oftare är beslutsamma, koncentrerade, självsäkra och i kontroll under press. I själva verket identifierade undersökningen 30 egenskaper som utmärker mentalt tuffa idrottare.

Framöver kommer jag att utveckla mer om dessa egenskaper och vad de egentligen betyder.

Frågan är då hur tränar du beslutsamhet, koncentration, självförtroende och att vara i kontroll under press?

Hur kan du som coach hjälpa idrottarna att träna det…?

Tydliga mål och systematisk uppföljning av dessa har vi varit inne på. Kan det påverka mer än självförtroendet?

Det är ju också så att vi tränar en mängd mentala färdigheter vid varje träning, frågan är när och hur? Ju mer vi förstår vad vi tränar och hur, desto mer kan vi göra det medvetet och medvetandegöra de som tränar om vad de faktiskt jobbar med att utveckla. Vid sidan av de rent fysiska och tekniska färdigheterna.

Del 1: Prestera i kampsport på hög nivå

Del 2: Vad är det för nytta av att jobba med mål

Kort presentation av PO Lindvall:

Po Lindvall har tränat kampsport sedan 1971 och grundade Slagskeppet Muay Thai. Sedan 1990 har Lindvall jobbat med prestationsutveckling med stöd av prestations- eller idrottspsykologi. Lindvall är Doktorand i yrkeskunnande med inriktning mot evidensbaserad ledarcoaching.

Fil.mag. med inriktning mot Sociologi och Prestations Psykologi.

Mental Training Counsellor, International Society of Mental Training and Excellence.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer