Nyhet

Flesta kampsportsförbunden nöjda med nya lagen

I dag lägger landshövdingen i Örebro län, Rose-Marie Frebran, en analys om effekterna av kampsportslagen på regeringens bord.

Den visar att de flesta kampsportsförbund är nöjda med den nya lagen och dess tillämpning. Men föreslår också att lagen ska skärpas så att det blir möjligt att besluta om sanktioner för de arrangörer som inte följer uppsatta villkor.

Fram till år 2007 var proffsboxning förbjuden i Sverige. Andra kampsporter kunde fritt arrangera matcher. 2006 kom en ny lag – kampsportslagen – och det blev nödvändigt för alla arrangörer av kampsportsmatcher att söka tillstånd. Efter att ha prövat en första ansökan om proffsboxning beslutade Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro att ge tillstånd till matcher som arrangerades i januari 2007. Tillståndet omgavs dock av särskilda villkor i vilka matchlängden begränsades till tolv minuter.

Länsstyrelsen i Örebro län – som också är tillsynsmyndighet över hur kampsportsbesluten följs – har nu på regeringens uppdrag analyserat effekterna av den nya lagen. I detta arbete har man i en enkät tillfrågat 14 kampsportsförbund. Tio av de tillfrågade förbunden har uppgett att lagen haft en positiv inverkan och har särskilt lyft fram att lagen har inneburit ökad säkerhet för utövarna.

I tillämpningen av kampsportslagen finns tio kriterier som arrangörerna måste uppfylla. Ingen av de 14 tillfrågade förbunden föreslår att något av kriterierna ska tas bort. Men några förbund ser gärna förändringar, bland dem kan nämnas längre matchtider (proffsboxning) och tillåtelse av att använda armbåge (amatör-muaythai). Några förbund – särskilt muaythai och proffsboxning – tycker att de begränsningar som görs idag hindrar utövandet av sporten eftersom den svenska tillämpningen inte gör det möjligt att boxas om internationella titelmatcher.

Vill kunna införa sanktioner

I uppdraget att analysera lagen och tillämpningen har också ingått att ge förslag på eventuella förändringar av regelverket. Länsstyrelsen föreslår att tiden för att ansöka om tillstånd kortas och att ansökningsproceduren görs enklare.

Länsstyrelsen vill också se en möjlighet att utfärda sanktioner för arrangörer som inte följer meddelade tillstånd. Majoriteten av de tillfrågade förbunden står bakom införandet av ett sanktionssystem. Sanktioner i tre grader föreslås: Erinran, varning och till sist en möjlighet att återkalla viss del av ett tillstånd under en viss tid.

Det huvudsakliga syftet med Kampsportsdelegationens prövning vid ansökningar om tillstånd för att anordna kampsportsmatcher har varit att värna om säkerheten för utövare av kampsporter som tillåter våld mot huvud. I analysen redovisar Länsstyrelsen statistik över antalet matcher som har anordnats inom vissa typer av kampsporter sedan lagen trädde ikraft, och även antalet rapporterade huvudträffar per kampsport.

Länk till redovisningen som lämnas in idag.

Fighterpodden Nedslag 29 januari 2021 – McGregors förlust, smuggling och boxning

Kommentarer