Delegationen åter i kritik mot Svenska Boxningsförbundet

Björn Lindvall, medicinskt sakkunnig i Kampsportsdelegationen har velat dra in tillståndet för det Svenska Boxningsförbundet efter att delegationen vid tre tillfällen upptäckt överträdelser. De tre överträdelserna har varit att 20 matcher genomförts utan närvarande läkare, att matcher har genomförts på vanligt gympasalsgolv och att boxare utan en godkänd licens medverkade i en tävling. Läs mer här.

Enligt de villkor som finns för svensk boxning är att de boxare som är över 30 år gamla skall genomgå såväl en neurologisk som en EEG-undersökning. En boxare hade inte gjort denna undersökning när Länsstyrelsen besökte en tävling och Svenska Boxningsförbundet menar att de har ändrat dessa regler. Detta gör att Kampsportsdelegationen anser att Svenska Boxningsförbundet brutit mot villkoren i tillståndet, då ingen ansökan om nytt tillstånd inkommit efter regeländringen. Svenska Boxningsförbundet i sin tur menar att boxarna hade en muntlig överenskommelse med förbundet om att de kunde få sin licens efter en läkarundersökning på plats.

Kampsportsdelegationens Björn Lindvall uttalar sig på följande sätt om överträdelserna och bristerna i säkerheten:

– Det brister som framkommit i detta ärende har kunnat äventyra säkerheten för de tävlande. Bristerna är därför enligt min mening av sådan beskaffenhet att SBF i väsentlig grad brutit mot villkoren i tillståndet. Tillståndet bör därför återkallas.
Vad gör kampsportsdelegationen?
Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro ger tillstånd till all svensk kampsport i enlighet med kampsportslagen. Länsstyrelsen utövar tillsyn av de arrangemang och tävlingar som fått tillstånd.
Läs mer HÄR om vad Länsstyrelsen skriver om svensk kampsport, samt vad som krävs om man exempelvis vill anordna en tävling.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer