Proffsboxning blir tillåtet i Sverige!

I dag har länsstyrelsen i Örebro givit tillstånd till den proffsboxningsgala som är planerad att äga rum i Göteborg den 27 januari. Därmed gör proffsboxningen comeback på den svenska scenen efter 37 år av förbud.

Bakom arrangemanget står New Boxing Promotion KB och initiativtagaren till proffsgalan, Robert Nordman, har ansökt om att få arrangera tolv proffsmatcher. Matchtiden kommer att bli 6 ronder á 2 minuter. Dessutom kommer det inte att krävas huvudskydd som tidigare förts fram som minimikrav. Länstyrelsens beslut innebär att proffsboxning åter blir tillåtet i Sverige efter att det har varit förbjudet i 37 år.– Detta är ett historiskt ögonblick för alla som älskar boxning i Sverige. Det ger en möjlighet för våra svenska boxare att tävla inom landet under kontrollerade former. Det är en stor dag i svensk idrottshistoria, säger Marko Ervasti, chefredaktör för Fighter Magazine.Svenska boxningsförbundet har samtidigt fått tillstånd, med en årlig omprövning, att arrangera tävlingar som tidigare. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att New Boxing Promotion fått tillstånd att arrangera proffsboxningsgalan eftersom man i princip anpassat sitt regelsystem till det som gäller för just amatörboxningen, med en begränsad matchtid och möjlighet för läkaren att stoppa matchen. Huvudskydd har inte bedömts nödvändigt då det endast anses skydda mot yttre skador, på till exempel ögonbryn.Den tyska promotorn Sauerland event hade sökt tillstånd för att arrangera en titelfight i tungvikt i proffsorganisationen WBA:s regi. Den ansökan avslogs emellertid av länsstyrelsen med motiveringen att WBA:s regelsystem inte uppfyller de krav på säkerhet som ställs i kampsportslagen.Fighterpodden avsnitt 69: Karantänspodden

Kommentarer