Framtiden för lagförslaget

Snart avgörs huruvida lagförslaget mot kampsporter kommer att gå igenom eller inte och i så fall i vilken form. Efter samtal med Kenneth Wising från Justitiedepartementet framgick följande:

Lagförslaget ligger hos kulturutskottet tillsammans med många andra propositioner och motionstiden går ut den 30 mars.Den 18 april hålls föredragningar i kulturutskottet och i mitten på maj tar kulturutskottet ställning till hur de förhåller sig till förslaget.Den 31 maj blir det debatt i riksdagen (öppet för allmänheten). Därefter blir riksdagsbeslut samma dag eller dagen efter.Noteras att alla datum är preliminära.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer