MRSA i brottningsmattor

CNN rapporterar att multiresistenta stafylokocker spridits via brottningsmattor i USA. MRSA-infektioner kan kräva kirurgi eller till och med amputation och leda till dödsfall.

Normalt är MRSA, det vill säga stafylokock-stammar som utvecklat resistens mot antibiotika, ovanligt utanför sjukhus men har alltså nu upptäckts på träningsutrustning och brottningsmattor. Förebygg genom god hygien.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer