Groundwork-läger i Karlskrona

Den 14/11 kommer det att anordnas ett groundworkläger i Karlskrona med Reijo Pihl. Lägret kommer att behandla en mängd olika situationer som kan uppkomma i samband med markkamp.

Anmälan senast onsdag 10 november 2004.Anmälan som är bindande för planeringens skull skall innehålla namn,

komplett adress, e-mail adress samt telenr.

Er anmälan mailar ni till: jiriki@tele2.se.För mer info ring: 070-713 30 19

Den 14/11 kommer det att anordnas ett groundworkläger i Karlskrona med Reijo Pihl. Lägret kommer att behandla en mängd olika situationer som kan uppkomma i samband med markkamp.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer