Inga nyheter i årets idrottsbudget

Det kom inga större nyheter för idrottens del när regeringen idag presenterade sin budgetproposition för 2005.

Grundanslaget ligger kvar på drygt 448 miljoner kronor. Till det läggs till att börja med 60 miljoner från Svenska Spel och 300 miljoner till Handslaget (en planerad ökning med 100 miljoner från föregående år).Dessutom tillkommer en andel från Svenska Spels samlade vinst. Den ersätter det överskott från de s k värdeautomaterna som tidigare gick till lokal barn- och ungdomsverksamhet, i år drygt 607 miljoner kronor. Hur mycket det blir nästa år klargörs först när Svenska Spel gjort sitt bokslut, men utgångspunkten är att summan ska hamna på minst samma nivå. Om så blir fallet kommer det samlade statsstödet (inklusive pengar från Svenska Spel) med andra ord att uppgå till drygt 1 415 miljoner kr.

Inte heller i texten innehåller budgetpropositionen några nyheter på idrottens område. Noterbar är den rad av utredningar/undersökningar som ska redovisas under 2005:En undersökning om frivilliga insatser i och utanför föreningslivet och förändringar i dessa, som Ersta Sköndal högskola ska redovisa senast den 30 juni.

En kartläggning av ideella föreningars rättsliga villkor, som ska redovisas senast den 15 augusti.

En utredning om idrottens skattesituation, som ska redovisas senast den 1 december.Hela budgetprepositionen finns på

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer