Nyhet

Enson Inoue påbörjade pilgrimsfärd genom hela Japan idag

MMA-legenden Enson Inoue startade idag sin färd genom hela Japan, en sträcka på 2200 km, som han ska ta sig igenom till fots. Han har en regel att han endast får äta den mat han bär med sig eller som folk erbjuder honom. Det samma gäller övernattning som kommer ske utomhus, såvida han inte erbjuds sängplats av någon. Han gör detta för att väcka uppmärksamhet för folket i Japan, det saknas förnödenheter och hans eget folk i norra delen av Japan lider och han anser att de inte längre uppmärksammas av media. Det finns stora problem med självmord hos den äldre befolkningen som blivit hemlösa och de känner stor hopplöshet och de känner inte att det finns något att leva för.