Krönika

Om att göra eld utav rädsla – eller psyket är 75% av fighting!

Cus D’amato, en av världens mest meriterade boxningscoacher, menar att ”det mentala och känslorna är 75% av boxningen”! Det är givetvis en generalisering, i verkligheten påverkar det mentala olika individer olika mycket, eller snarare, olika personer behöver jobba olika mycket för att hantera rädsla, press, stress eller prestationsångest.

”Det handlar om att göra eld utav rädsla…”, påstår Cus D’amato, vilket för mig betyder att fighters behöver verktyg och medvetna metoder för kunna hantera press och stress på ett sätt så de får ut sin fulla potential.

I slutet på 1990-talet gjorde jag en serie forskningsintervjuer med den flerfaldige världsmästaren Martin Holm (RIP). Materialet från de intervjuerna har inte tidigare publicerats! Här bjuder jag på några citat…

Det jag ville veta mer om var hur Martin Holm själv tänkte utifrån det mentala arbete och den träning vi jobbade med under 90-talet och hur det påverkat den framgång Martin nådde under den tidsperioden. Först en kort inblick i hur Martin såg på den mentala träningen:

”Mental träning är en stor och viktig del i min framgång och att jag fick en bra grund och insikt i vad det innebär, och där jag sedan har kunnat använda det på egen hand. Jag kanske skulle använt det ändå, skulle säkert använt det lite grand ändå. Men utan att ha haft en aning om vad det var, men nu är jag är medveten om hur man gör. Men jag tror att även om jag inte lärt mig mental träning, så hade jag säkert suttit och tänkt på hur jag skulle fightas i en match. Men nu vet jag att det är bra och varför och hur jag skall använda det.”

Martin beskriver även hur han ofta spontant tänkte på en match, något som beskriver hur de flesta jag jobbat med faktiskt gör, men ibland är dom knappt medvetna om det. Eller som Martin beskrev det:

”Tankarna glider gärna in på matchen, även fast jag kanske sitter och pratar men någon, så tänker jag på matchen istället… ibland gjorde jag det medvetet, lade mig på en säng och försökte gå ner i avslappning och därifrån tänkte jag mig in i matchen. Ibland gjorde jag det omedvetet och då kom tankarna automatiskt.”

När vi jobbade med föreställningsträning tänkte vi inte igenom hur matchen skulle genomföras i kronologisk ordning helt enkelt eftersom det inte går att förutspå. Utan vi jobbade med att utveckla ett ”reaktionsbibliotek”, något Martin beskrev på ett bra sätt i intervjuerna:

”Jo, jag vet inte vad motståndaren kan vara bra på, då måste jag i stort sett vara förberedd på allt. Jag kan ju fantisera, ifall han boxar bra så kan jag träna kontringar på det, nästa gång kan jag tänka om han är bra på ”det” (något annat) så måste jag kontra mot det istället…med andra ord förbereda ett försvar mot allt… mot allt tänkbart.”

Martin beskrev även hur han tänkte om något oförutsett skulle hända:

”Jag behöver kanske att ändra om, byta strategi. Om alla har sagt att han är duktig på boxning och i matchen visar det sig istället att han har jätte hårda sparkar. Då gäller det att ändra det man behöver. Men det är ju distraherande… det kan påverka…”

Po: ”Vad är viktigast då?”

Martin: ”Det gäller att vara kall. Att inte göra samma misstag igen, utan att vara kall och hålla sig lugn, tänka… att hitta nya lösningar… plocka fram andra strategier och tekniker ut reaktionsbiblioteket och använda dom istället…”

Det Martin beskriver är en stor portion av självkontroll, att ha den mentala tuffheten att kontrollera sina tankar och känslor. Eller som Martin själv uttrycker det:

”Att styra eller ta kontroll över sina tankar så att man inte tänker negativt… att undvika t.ex. att tänka, oj vad ont det kommer att göra, vad trött jag är, eller vad hårt han slår eller att tänka på att man blir knockad. Det gäller även att ha viss kontroll över sina känslor, man får inte bli galen eller arg, då har man förlorat. Då glömmer man all teknik och blir alltför lätt träffad eller knockad. Det är mycket man behöver ha kontroll över när man går match.”


Po Lindvall, utbildare i professionell coaching och ledarskap, doktorand i coaching och mental coach till flera landslag och världsmästare… skriver just nu på en bok om evidensbaserad prestationspsykologi i praktiken där mer material från intervjun med Martin Holm kommer presenteras. 20% av vinsten från boken kommer tillfalla Martin Holms Minne.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer