Artikel

Prestera i kampsport på hög nivå

Vad krävs för att prestera på hög nivå? Speciellt i kampsporterna. Det är en fråga jag tänkte skriva lite om här för de som är intresserade.

TEXT: PO Lindvall

De flesta tränare jag observerat är fokuserade på fysik och i bästa fall teknik och taktik. En del har tagit till sig vikten av att äta rätt och vila tillräckligt. Inte så många har integrerat det mentala perspektivet helt och fullt eller alls.

Enligt min erfarenhet måste alla dess fyra perspektiv få fullt fokus för att en idrottare skall lyckas nå sin fulla potential. Den fysiska snabbheten, smidigheten och styrkan att hålla hela vägen måste finnas där. Den tekniska och taktiska kapaciteten att använda kroppen så effektivt det går för att kunna attackera, försvara sig och kontra måste finnas där. Här kommer tajmingen in som en framgångsnyckel, få börjar kunna använda den effektivt förrän efter år av träning. Trötthet och brist på energi på träning eller tävling vet de flesta att de inte leder framåt. Att vi behöver den mentala förmågan att göra vårt bästa på träning och tävling är också självklar för de flesta, men det är inte lika självklart att man jobbar medvetet med det. Framför allt saknas ofta kunskapen för hur man kan jobba med den mentala utvecklingen, den mentala tuffheten eller de mentala strategier som hjälper var och en att få fram sin optimala potential.

Det sista ämnet mental tuffhet och mentala strategier för framgång tänker jag skriva lite mer om framöver, håll ögonen öppna om du är intresserad av att veta mer.

DEL 1 – MÅLFOKUS:

Vad har du som utövare för mål inför match? Vad för målfokus har du som coach inför match, för dig själv och i kommunikationen med de utövare du coachar?

De flesta jag jobbat med inom landslag och klubbar de senaste dryga tjugo åren har bara haft resultatmål i huvudet. Jag vill vinna matchen, turneringen eller mästerskapet! I varje fall innan vi börjat jobba. Det har också ofta varit en orsak till att de behövt ventilera den press och/eller prestationsångest som hindrat dom från att nå sin potential.

Många har undrat vad finns mer för mål man kan ha… I huvudsak är det två andra typer av mål som bör nämnas, vid sidan av att vi kan ha kortsiktiga och långsiktiga mål. Prestationsmål är en typ av mål som hjälper dig att jämföra dig mer med dig själv än med andra. Ett prestationsmål kan vara att bräcka sitt eget person eller årsbästa, som att simma hundra meter fem hundradelar snabbare än tidigare. Det kan vara lite svårt att översätta till kampsport, men det skulle kunna vara att hinna med en eller två tekniker till på den tid en kombination på tre tekniker tagit förut, eller att korta tiden för en kombination på tre tekniker med någon hundradel.

En viktig skillnad mellan resultatmål och prestationsmål är hur stor kontroll, eller direkt påverkan vår egen ansträngning har på utgången eller måluppfyllelsen. Om vi kommer nå våra resultatmål beror på en massa olika saker, varav en hel del av dessa är sådana att vi inte kan påverka dessa direkt. Motståndarens dagsform, skicklighet och inställning är utanför vår kontroll… jo vissa mindre erfarna fighters kan i viss mån påverkas av psykningar, men det är inte något vi har full kontroll över. Din egen dagsform, skicklighet och inställning kan du däremot påverka och ta mer eller mindre kontroll över. I varje fall med medvetna mentala strategier.

Den kanske viktigaste typen av mål är processmål. Vad vi också kan kalla kvalitetsmål eller uppgiftsmål. En OS-guldmedaljör i simning beskrev det så här; min processmål är att få till en perfekt vändning och sedan behålla en avspänd teknik även de sista tio metrarna in i kaklet. Den här typen av mål, där vi har som mål att få till utförandet enligt vår föreställning av hur en snabb och effektiv vändning i simning skall genomföras. Eller hur en teknik, en kombination eller kontring i kampsporterna skall utföras som bäst. Den här typen av mål kan vi påverka och ta kontroll över mer och mer, ju mer vi tränar. Teknisk, fysik och mentalt.

Vadå mentalt har många frågat? Jo det är inte förrän du fullt ut förstått hur tekniken skall utföras som du kan utföra den bra eller riktigt bra. Vilket innebär att du fullt ut kan föreställa dig utförandet i din tanke. Dvs att du för ditt inre ser och eller känner i kroppen hur tekniken skall utförs. Inlärningen sker med andra ord i inte bara genom att kroppen frikopplad från hjärnan försöker utföra olika tekniker. Det här en process som tar sin tid, uppemot 10 000 timmar eller tio år enligt professor Anders Ericsson i USA. Tiden går säkert att minska en del, beroende på den kvalitet du har i din träning. Med kvalitet menar jag då medvetenhet om tekniken, de mentala processer som stödjer inlärningen och i balans med den fysträning som behövs.

En kollega från USA, professor Dan Gould har följt upp alla amerikanska OS deltagare från tre OS. Ett antal faktorer undersöktes givetvis i dess studier, en faktor var vilka typer av mål de amerikanska idrottarna haft inför OS. Det man fann generellt är att de idrottare som lyckades sämre och hamnade längre ner på resultatlistorna bara hade resultatmål. Medan de som hade vunnit eller placerat sig bra, ofta topp fem som sämst, också hade både prestationsmål och processmål.

Under ett samtal med Dan, delade vi en erfarenhet, vilket är att resultatmålen ofta driver oss att träna så mycket som krävs för att nå toppen, de finns där från början men läggs i bakgrunden inför tävling. Prestationsmålen hjälper oss att lägga upp träningen för att ha fokus på specifika förbättringar under säsongen, de läggs också i bakgrunden inför tävling. Medan processmålen är i fokus inför tävling och hjälper oss att fokusera på utförandet när det gäller.

Enkelt eller hur? I verkligheten har det visat sig att det kan ta år att få fokus på de mål som hjälper var och en att prestera sitt bästa. Delvis för att balansen mellan dessa olika typer av mål kan vara olika för olika personer. Några vill ha en ego-boost av att vilja vinna över andra alldeles inför tävlingen, för att sedan hitta ett processmåls fokus när det gäller. Andra behöver släppa resultattänket långt innan tävling. Vilket ofta inte är helt lätt då tidningar, kompisar och även coacher kommunicerar ett ensidigt resultatfokus.

Till er coacher, finns det något annat ni kan tänka er att säga innan match än; nu går du in och tar det här…eller liknande…? Eftersom det visat sig stjälpa mer än det hjälper ca 80% av de utövare jag jobbat med… Värt att fundera över?

Kort presentation av PO Lindvall:

Po Lindvall har tränat kampsport sedan 1971 och grundade Slagskeppet Muay Thai. Sedan 1990 har Lindvall jobbat med prestationsutveckling med stöd av prestations- eller idrottspsykologi. Lindvall är Doktorand i yrkeskunnande med inriktning mot evidensbaserad ledarcoaching.

Fil.mag. med inriktning mot Sociologi och Prestations Psykologi.

Mental Training Counsellor, International Society of Mental Training and Excellence.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer