Kurt Durewall: Mjuk teknik

Kurt Durewall behöver knappt en närmare presentation. Han är en av pionjärerna inom jiujitsu i Sverige och har hunnit nå den aktningsvärda åldern 89 år. Han innehar 10 Dan i jiujitsu och 3 Dan i judo. Här är hans första text här på fightermag.se

Mjuk teknik
Alla har säkert hört talas om jiujitsu = mjuk teknik, om judo = den mjuka vägen och flera arter med benämningarna jiu eller ju i. Men betydelsen av jiu / ju tolkas på flera olika sätt.. Jiu och ju betyder samma, alltså mjuk. Jiu är den engelska stavningen och det vedertagna sättet att skriva ordet på från början i Sverige. Ju är den traditionella japanska stavningen. I japanska kan samma ord / namn betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang det används.
Detta är en av orsakerna till de olika tolkningarna. Sedan är det översättning till mjuk som får oss tänka på t.ex. en mjuk säng, en mjuk kvinna, en mjuk bulle, en mjuk melodi m.m. Jiu = mjuk är en princip som har förändrat mitt liv och även många andras. Den kan även förbättra ditt liv om du använder det mjuka dygnet runt. För det mjuka innebär att använda minsta nödvändiga kraft. Det är endast när du tränar för att bli stark, som du ska ta i.
Många använder kraft som klarar att lyfta 10-15 kg när vikten bara väger 5 kg. Men hur kan jag testa kraftanvändandet innan, om jag inte vet vikten?
Lösningen
Jo, det är faktiskt så enkelt som att du använder hållgrepp istället för klämgrepp. När du klämmer till med handen aktiverar du även motverkande muskler som heter antagonister. Dessa är viktiga för att skydda dig, men de används ofta i onödan när du tar i för mycket. När du använder ett hållgrepp vid t.ex. ett lyft så är det motståndet / tyngden som avgör hur mycket kraft du behöver för lyftet. Du behöver inte tänka, det gör din hands flexibla kraft. Åtminstone om det gäller normala handtag som t.ex. på en väska.
Mjukt självförsvar
Vid ett angrepp är det kraften hos angriparen jag ska övervinna. I kraften räknar jag in angriparens storlek, tyngd, styrka, rörelse, snabbhet, viljan att skada och eventuellt tekniskt kunnande. T.ex. i slagsmåls- och kampsportstekniker. Likaså föremål eller vapen och en eller flera medhjälpare.
Mot allt detta kanske inte din kraft hjälper. Så du bör använda mjukhet dvs minsta nödvändiga kraft. Jiujitsu-judomästaren Jigoro Kano sade ”med jiu / ju sparar du både kraft och energi. Då kan du göra underverk”.
Försvarsgrunder
Ge vika för att vinna. Följsamhet / elastisitet. Det är förslag på vad jiu / ju är. De ingår som självklarheter i att göra i jiujitsu. Men min tolkning är ”att övervinna kraft med minsta nödvändiga egen kraft.
För att göra ju-no-ri, mjukhetsprincipen – använder jag följande principer och grunder: principerna skydd, balans, rörelse, bestämdhet och hänsyn. Till det har vi följande tekniker för att övervinna kraften hos någon som är starkare än du själv.
1 Flytta dig undan kraften
2 Följ med kraften
3 Rör dig runt kraften
4 Avled kraften
5 Försvaga angriparens kraft
6 Förstärk din egen kraft.
Det sista inte genom att öka din egen muskelkraft, utan genom t.ex. hävstångseffekten.
Din styrka är att inte slösa med din kraft.
Förslag
Börja med att göra det till en hobby, både i arbetet och vardagsgöromålen, att använda minsta nödvändiga kraft. Även i småsaker som att lyfta ett glas, skriva för hand eller ta ut en bok ur hyllan. Du kommer att upptäcka en ny värld när du börjar använda mjukhet = minsta möjliga kraft. Min huvudprincip är:
att med
minsta möjliga kraft
nå största möjliga effekt
utan att förorsaka
smärta eller skada”

Kurt Durewall
89 år, 10 Dan jiujitsu, 3 Dan judo.
Utformare av den moderna jiujitsun, Durewall-jiujitsu och modern arbetsteknik, Durewall-metoden.
Författare till sex Jiujitsuböcker och en bok om Ingemar Johansson ”Vägen till VM”

Fighterpodden avsnitt 69: Karantänspodden

Kommentarer