Svensk submission wrestling organiserar sig

Vid ett möte den 16 oktober bildades det Svenska Submission Wrestling Förbundet. En av målsättningarna är att på sikt få med idrotten i RF.

På mötet utsågs en styrelse bestående av Tony Larsson ordförande, Bill Johansson kassör, Christer Andersson sekreterare, August Wallén ledamot, Niclas Gustavsson ledamot samt Ricard Carneborn och Markus Masip som förste respektive andre suppleant.

Man enades om att arbeta för att submission wrestlingen ska bli en del av Riksidrottsförbundet, via anslutning till Svenska Budo- och Kampsportsförbundets kampsportssektion.

Fighterpodden avsnitt 69: Karantänspodden

Kommentarer