Läger i Kaisho JJ med Mike Wall 6 Dan

I Enskedehallen den 29-30 januari 2005.

Tid: Lö, Kl:11-14, Barn Kl 14-16

Sö Kl:10-16

Kostnad: 500kr, en dag: 300kr

Minami medlemmar: 250kr

Barn: 80kr

För mer info ring 0702506186 eller besök

I Enskedehallen den 29-30 januari 2005.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer