Internationell Professionell MMA godkänt i Sverige

Svenska MMA Förbundet har fått ett tillsvidaretillstånd att arrangera tävlingar med internationella proffessionella MMA-regler.

SMMAF har av Länsstyrelsen fått ett tillsvidaretillstånd att arrangera tävlingar med internationella proffesionella MMA-regler. Detta innebär att regelverket tillåter bland annat armbågar, up-kicks och foot-stomps, samt 60 sekunders rondvila såsom i många internationella tävlingar, exempelvis UFC.

Beslutet har nyligen meddelats SMMAF och i beslutet kan man läsa att reglementet har skärpts i många avseenden för att öka de tävlandes säkerhet som ställer högre krav på domare, matchmaking och poängdomare. Nya tekniker såsom armbågar ingår i det internationella MMA-regelverket och Kampsportsdelegationen konstaterar att risken för cuts ökar, men man gör bedömningen att det sammantagna våldet mot huvudet inte kommer att öka.

I beslutet står det att up-kicks kan anses som en defensiv teknik som ger den tävlande i aktiv markposition ytterligare en möjlighet att försvara sig.

Man skriver ytterligare att SMMAF visat att man håller mycket hög säkerhetsmässig nivå samt att man efterlevt tillstånden med villkoren utan anmärkning, varför man kunnat ge SMMAF ett tillsvidaretillstånd gällande MMA med internationella regler.

Beslutet som togs var enhälligt.

Fighter Magazine fick en snabb kommentar från SMMAF:s ordförande August Wallén som var på språng.

Vad betyder det för svensk MMA?
– Det betyder att man i Sverige kan tävla hela vägen från amatör-MMA till profesionell MMA med internationella regler, med svensk säkerhet.

UFC har tidigare visat intresse för den svenska marknaden. Öppnar detta upp möjligheten för UFC att arrangera i Sverige?
– Rent teoretiskt är det så.

www.smmaf.se

Fighterpodden Avsnitt 26 - Bröderna Teymur

Kommentarer