Nyhet

Seth Ronland: Reaktiv Träning

Vad är proprioception? De sista två decennier har en allt större vetenskaplig inriktning inom fysträning och rehabilitering fokuserat på proprioceptionsträning. Proprioception är ett komplext ord som lättast beskrivs som individens medvetenhet om var man befinner sig i tid och rum. Ett exempel på dålig proprioception är personer som är klumpiga. Min dotter råkar vara ett …