Nyhet

Kampsportare agerar i Karl Bertil Johnssons anda i svensk favela

I en av Stockholms förorter Högdalen ligger baracker och skjul i skogen och bildar en mindre bebyggelse – tankarna går till de fattiga kåkstäderna i Brasilien, favelan. Dessa enkla skjul bebos av tiggare från Rumänien. Förhållandena är väldigt spartanska och frågan är hur de här människorna ska överleva vintern. Kampsportarna Martin Lavin och Olle Råberg har tagit ett initiativ till att hjälpa dessa utsatta människor. I dagarna har de sökt kontakt men de utsatta tiggarna och kommit med proviant och förnödenheter – i sann Karl Bertil Johnssons anda. Samtidigt har de filmat alltihop för att skildra hur verkligheten ser ut för vissa i ett Sverige i dag vi knappt kände till existerade.