ArtikelNyhet

SB&K och coronavirus covid-19, nuläge och samlad information

Här kommer vi att samla den information SB&K har angående coronaviruset covid-19. Svenska Budo & Kampsportsförbundet förhåller sig till den information som berörda myndigheter och Riksidrottsförbundet utkommer med. Informationen i sidan uppdateras efter behov.

13 mars, 15:13

Fredrik Gundmark om att stänga ner verksamheter

Svenska Budo & Kampsportsförbundet får en hel del frågor om att eventuellt komma med rekommendationer kring föreningarnas dagliga verksamhet.
– Vi kan inte bestämma om föreningar ska ha öppet eller stängt, men vi kan mana till sunt förnuft, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Flera av SB&K:s föreningar har stängt ner sin verksamhet.

SB&K får en del frågor huruvida en sådan typ av rekommendation kan komma från just Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
– Huruvida föreningar ska stänga ner sin verksamhet eller inte, är ett beslut varken SB&K, RF eller UF äger. Det ligger helt och hållet på föreningarna. Vi kan inte bestämma om föreningar ska ha öppet eller stängt, men vi kan mana till sunt förnuft.

Så SB&K har ingen sådan rekommendation?
– Nej, inte i nuläget. SB&K har inga andra rekommendationer än att följa myndigheternas aktuella riktlinjer och beslut.

Här är länk till artikeln.

—————————————————

13 mars, 13:21

SB&K rekommenderar Underförbunden att också ställa in årsmöten

Sent i går tog styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet beslutet att ställa in årsmötet, och Kampsportsgalan, som ett led i att försöka begränsa smittspridningen av coronaviruset. SB&K rekommenderar starkt att Underförbunden inte heller genomför sina årsmöten fysiskt den 21 mars på World trade center.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han menar att pandemin är i fokus och att försöka begränsa smittspridningen så mycket vi bara kan är av största vikt just nu.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten. UF är egna juridiska personer, så SB&K kan inte ta det beslutet åt dem. Men, som sagt, vi rekommenderar starkt att men inte genomför fysiska årsmöten den 21 mars, säger Fredrik Gundmark.

För ytterligare frågor gällande årsmöte, kontakta Sofia Arnbom på kansliet (arnbom@budo.se, eller 08-7140870).

Här är länk till artikeln.

—————————————————

12 mars, 22:10

Årsmötet och Kampsportsgalan ställs in

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beslutat, på grund av den rådande smittrisken med coronaviruset, att ställa in årsmötet och Kampsportsgalan. De skulle ha hållits nästa helg, den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

I tisdags höjde Folkhälsomyndigheten smittrisken av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög risk”.

Under onsdagen skickade myndigheten en hemställan till regeringen, där man föreslog att inga allmänna sammankomster på folkmassor över 500 personer bör få förekomma. En hemställan som regeringen följde.

Under torsdagen medverkade SB&K i ett möte, på initiativ av RF och för andra SF (specialidrottsförbund) där man diskuterade hur den här risknivån ska hanteras av idrotten.

Nu väljer Svenska Budo & Kampsportsförbundet att ställa in det stundande årsmötet samt Kampsportsgalan. Evenemangen skulle ha hållits lördag den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta.

De som har köpt biljett till Kampsportsgalan kommer självfallet att få sina pengar tillbaka.

SB&K ber att få återkomma med information angående årsmötet, där vi just nu undersöker olika alternativ.

Här är länk till artikeln

—————————————————

12 mars, 17:41

Generalsekreterare Mona Lundkvist var med på mötet och hon har detta att säga om nuläget.
– Det är vi tillsammans som bäst kan våra idrotter, därför vädjar vi nu till er medlemmar att vara varsamma och använda sunt förnuft. Informera tydligt på klubbarna om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk. Vi har pandemin i fullt fokus nu och vi kommer att göra vad vi kan för att begränsa spridningen ytterligare, men vi behöver er hjälp för detta.

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer