Kampsportsdelegationen blir fråga för länsrätten

Länsstyrelsen i Örebro beslutade på fredagen att inte ompröva sin utnämning av Helén Wiklund Wårell till ordinarie ledamot av kampsportsdelegationen. De 89 överklaganden som lämnats in ska nu behandlas av länsrätten i Örebro.

Efter årsskiftet blir det olagligt att, utan tillstånd, anordna kampsportsmatcher med träff mot huvudet. Det är kampsportsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro som beviljar eller avslår dessa ansökningar.

När den nya kampsportslagen antagits av riksdagen gav regeringen länsstyrelsen i Örebro i uppdrag att tillsätta delegationen. Den skulle bestå av en ordförande, en medicinskt sakkunning och ”en sakkunnig i idrott med kunskap om kampsporters regelverk”.

Som sakkunnig nominerade Riksidrottsförbundet (RF) Helén Wiklund Wårell, och som ersättare George Stankovic. Detta trots att Svenska budo- och kampsportsförbundet samt Svenska taekwondoförbundet föreslagit Stankovic som ordinarie ledamot. Länsstyrelsen följde RF:s förslag.

Som svar lämnade Svenska budo- och kampsportsförbundet, Svenska taekwondoförbundet och ett drygt 80-tal privatpersoner in en begäran om omprövning av länsstyrelsens beslut. Förbunden föreslog återigen att Stankovic skulle utses till ordinarie ledamot, med motiveringen att han besitter den nödvändiga kompetensen, medan Helén Wiklund Wårell inte har den kunskapen om kampsportens regelverk som regeringen specificerat i sitt direktiv.

Det är denna begäran om omprövning av sitt eget beslut som länsstyrelsen nu behandlat. Länsstyrelsen står fast vid sin tillsättning av Helén Wiklund Wårell som ordinarie ledamot och skickar nu samtliga inlämnade överklaganden vidare till länsrätten i Örebro som ska avgöra frågan.

Fighterpodden avsnitt 69: Karantänspodden

Kommentarer