Medicinska kommittén om KO i Budo och kampsportsförbundet

Budo och kampsportsförbundets medicinska kommitté har rett ut diverse frågor kring KO inom förbundet inför årets stämma.

På förra stämman diskuterades att ta bort den skrivelse i stadgarna som förbjuder KO som vinstgivande metod. Motionen röstades ned men medicinska kommitén fick i uppgift att reda ut frågan för att ett kommande beslut ska vara välgrundat.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer