Seminarium Krav Maga

Stockholm, 2004-10-16. Jyrki Saario, Expert 2 och tillika chefsinstruktör för IKMF – Finland, håller ett endagsseminarium på Stockholms Krav Maga-center vilket är öppet för alla oavsett förkunskaper.