Nyhet

SB&K vill bli ledande även inom antidopingarbetet

Under senare tid har svensk budo och kampsport fått några stora, viktiga tillkännagivanden, så som att vi är det SF som vann flest internationella medaljer under fjolåret. Nu vill Svenska Budo- och Kampsportsförbundet också bli ledande inom antidopingarbetet.

– Att vaccinera klubben mot doping är ett enkelt sätt att sprida kunskapen om antidopingarbetet, säger Magnus Ledin som ansvarar för antidopingfrågor på kansliet.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet vill bli ett ledande förbund när det gäller antidopingarbetet.

Kampanj – ingenskitiminkropp
Under 2017 kommer en kampanj, ingenskitiminkropp, att sjösättas och som ett första led i detta uppmanas nu SB&K:s föreningar att genomgå ”vaccinera din klubb mot doping”-utbildningen,
– Att vaccinera klubben mot doping är ett enkelt sätt att sprida kunskapen om antidopingarbetet. Vi ska inte ducka för att vi har haft dopingfall, och detta kan inträffa i vilken förening som helst. Därför är det viktigt att ha kunskap kring antidoping i så många av våra föreningar som möjligt.

Under den senaste tiden har flera forskningsrapporter kopplade till idrott varit väldigt positiva till kampsport. SB&K vill bli ledande även inom antidopingarbetet.

För tillfället har endast 25 föreningar genomfört utbildningen ”vaccinera din klubb mot doping”. Bäst i Sverige på detta är brottningen, som har 90 föreningar som genomgått antidopingutbildningen.
– Målet för SB&K är att vi ska vara på medaljplats även inom detta ämnesområde, och vi ska vara det innan detta år är till ända.
– Det här är en start på ett större övergripande antidopingarbete i förbundet, och en första del i vår antidopingkampanj ”ingenskitiminkropp”.

Hjälp SB&K att bli Sverigeledande även här, sprid och be era föreningar att genomföra webbutbildningen ”vaccinera klubben mot doping”.

Använd gärna hashtaggen #ingenskitiminkropp

Länken till utbildningen finner ni här.

Text: Jonathan Broberg

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer