Artikel

Lärdomar om prestationsångest

Här kommer den nionde delen i mental träning med PO Lindvall som handlar fortsatt om prestationsångest.

Del 9: Vad kan vi lära oss från Sam…?

En första lärdom är att även om du vunnit ett eller flera mästerskap kan olika händelser orsaka nya utmaningar. I Sams fall vart en tidigare förlust på knock orsak till oro och prestationsångest inför nästa mästerskap. I andra fall har en första vinst i en världscup tävling en helg, lett till en helt ny press att bevisa att det inte var en enstaka händelse helgen efteråt.
I min roll som mental coach har det inneburit att coaching samtalen har ändrats från att ha jobbat med mål och ständiga förbättringar i det mentala förberedelsearbetet, till att hitta metoder för att bearbeta denna oro eller prestationsångest. I det här fallet jobbade vi med både beteendeexponering och tanke exponering. Men vi nöjde oss inte med det eftersom Sam behövde förbereda sig väl inför hur han skulle fightas tekniskt och taktiskt i matchen. Dessa tränings och mentala förberedelser var samtidigt en del i exponeringen av det som framkallade ångest, men de var också inriktade på vad Sam skulle göra (göramål) och hur han ville att utförandet skulle se ut (föreställningsträning). Intressant var oxå att Sam faktiskt kände mindre oro när han mentalt fokuserade på vad han skulle göra och hur, än när han tänkte mer ‘allmänt’ på matchen.
En insikt som också var av vikt för Sam, var att han insåg att det ‘bara’ var hans tankar på matchen som orsakade oron. Inte en akut verklig situation. Det gav honom viss distans till både tanken som sådan, men också till den reaktion som tanken utlöste. Samtidigt var detta fortsatt jobbigt att ‘allmänt’ tänka på matchen, men målet att genomföra matchen på bästa sätt och även ta revansch motiverade ändå Sam att stå ut.
Coachens varningar för motståndarens farliga slag och hur det påverkade Sam är av speciellt intresse i det här fallet. Speciellt som det försvårade för Sam att faktiskt fokusera på vad han skulle göra och hur. Det var givetvis inte coachens mening att försvåra för Sam, det var snarare av omtanke för att Sam inte skulle åka på en knock till. Kommentarer som nu tar du honom den här gången kan också diskuteras om de hjälpte eller stjälpte. Sam behövde ingen som påminde honom om motståndarens styrkor eller resultatmålen, han behövde snarare hjälp att behålla fokus på processmålen. Vad han skulle göra och hur.
Väldigt många av de coacher jag jobbat med gör ofta de här misstagen. Det är därför värt att trycka på vikten av att coachen är lika införstådd med den aktivas mentala arbete inför match, såväl som den taktiska och fysiska träning som redan är en naturlig del i samarbetet mellan coach och aktiv.
Trots både oro och coachens möjliga ‘misstag’ vann Sam mästerskapet. Räcker det då för att vi (Sam, tränaren och den mentala coachen) skall vara nöjda?
Personligen tycker jag inte det. Speciellt som Sam aldrig lyckades att helt jobba bort sin prestationsångest efter denna match. Den var mindre störande inför vissa matcher efteråt, men i slutändan var denna ångest en orsak till att Sam la handskarna på hyllan. Det var inte den enda orsaken, motivationen att fortsätta var också för liten för att räcka till för att fortsätta den aktiva idrottskarriären.
Några frågor som detta leder till som kan behöva undersökas är:
Hur stor del av sin potential kan en idrottare med prestationsångest som bearbetats men inte helt försvunnit inför match komma åt under matchen?
Skall vi (aktiva, tränare och mentala coacher) nöja oss med att aktiva lyckas prestera trots ‘viss’ prestationsångest, eller skall vi jobba vidare och försöka jobba vidare mot att ‘eliminera’ denna så långt det går?
Sist men inte minst, även om Sam vann det här mästerskapet, vem når sina absolut bästa resultat; någon som lyckas prestera trots ‘delvis’ behandlad prestationsångest eller någon vars inre dialog är fylld av övertygelse, tilltro och där denna är väl förberedd på vad och hur denna vill utföra sin prestation?
Tar du mer dig ytterligare någon lärdom från Sams exempel, kommentera gärna!

Del 1: Prestera i kampsport på hög nivåDel 2: Vad är det för nytta av att jobba med målDel 3: Mental tuffhet är inte att vara kaxig

Del 4: Hur tränar du din koncentration?

Del 5: Hur tänker du inför en prestation?

Del 6: Vad gör du om du blir förbannad under match?

Del 7: ”Jag behöver inte någon mental tuffhetsträning”

Del 8: Prestationsångest, ett oövervinneligt hinder?

Kort presentation av PO Lindvall:

Po Lindvall har tränat kampsport sedan 1971 och grundade Slagskeppet Muay Thai. Sedan 1990 har Lindvall jobbat med prestationsutveckling med stöd av prestations- eller idrottspsykologi. Lindvall är Doktorand i yrkeskunnande med inriktning mot evidensbaserad ledarcoaching.

Fil.mag. med inriktning mot Sociologi och Prestations Psykologi.

Mental Training Counsellor, International Society of Mental Training and Excellence.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer