Mer EVT i Aftonbladet

Artikeln ”Ett skämt att det är tillåtet” med en kritisk Paolo Roberto går att läsa i Aftonbladet.
Ett felaktigt citat har smugit in sig i texten, varvid Marko Ervasti kontaktat dem för en rättelse.

Här bifogas det e-mail som skickats till Aftonbladets skribent och ansvariga utgivare:I Aftonbladet kunde men den 27 september läsa följande i en artikel med rubriken ”Ett skämt att det är tillåtet” av Simone Söderhjelm:

”Marko Ervasti berättar att en grupp personer från proffsboxningsutredningen varit och tittat på matcherna.

– De tyckte det var ett bra arrangemang och säkra matcher.

En av utredarna i den så kallade proffsboxningsutredningen som egentligen heter Kampidrott i fokus är August Wallén. Han är också en av arrangörerna till Vale Tudo-galan.”Ovanstående text bygger upp en felaktig bild. Följande bör noteras i en rättelse:

· Utredningen slutfördes och inlämnades före EVT Hazard (den första vale tudo galan i Sverige) som gick den 4 april 2004 i Solnahallen. Tävlingen kan alltså inte ha påverkat utredningen i någon riktning.

· Enligt utredningens förslag skulle vale tudo tävlingar troligen inte tillåtas i Sverige.

· Det är möjligt att medlemmar från proffsboxningsutredningen (som då alltså var avslutad) var på EVT Hazard, men något uttalande från utredningen har inte gjorts, vare sig om arrangemanget eller matcherna.

· Däremot har Peter Matilainen till polismyndigheten inlämnat en promemoria om EVT Hazard (offentlig handling) där såväl galan som matcherna omtalas i positiva ordalag.

· Utredningen var en så kallad enmansutredning. August Wallén var inte utredare utan expert, utan formellt inflytande på utredningen.En rättelse kommer att komma in under dagen har Aftonbladet lovat.Läs mer på Aftonbladet om detta:

Artikeln ”Ett skämt att det är tillåtet” med en kritisk Paolo Roberto går att läsa i Aftonbladet.

Ett felaktigt citat har smugit in sig i texten, varvid Marko Ervasti kontaktat dem för en rättelse.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer