Nordiskt tjejläger på Kaisho

13-14 November anordnar Kaiso ett kampsportsläger för tjejer. Lägret ska fokusera på att integrera kampsport och hälsa samt på hur tjejer på olika sätt att skaffa ett stabilt självförtroende och bättre förutsättningar att värna om sig och sin hälsa.

Mer EVT i Aftonbladet

Artikeln “Ett skämt att det är tillåtet” med en kritisk Paolo Roberto går att läsa i Aftonbladet.
Ett felaktigt citat har smugit in sig i texten, varvid Marko Ervasti kontaktat dem för en rättelse.